Remontni radovi TE „Gacko“ teku po planu

Remontni radovi na postrojenjima Termoelektrane „Gacko“ teku planiranom dinamikom, potvrdio nam je Dragan Pušara rukovodilac TE „Gacko“.

Pušara naglašava da je do sada urađena demontaža opreme, defektizacija svih segmenata a trenutno su aktuelni radovi na sanaciji uočenih nedostataka.

Obim posla je veliki jer je remont prolongiran dvije godine pa su umjesto kapitalnog remonta 2017. godine  rađeni godišnji remonti, zbog čega je blok knjižio veći broj zastoja u radu.

„Suština je u tome da se remont uradi kvalitetno.Na sreću nema problema koji se ne mogu riješiti na lokalnom nivou i sa postojećim firmama i kapacitetima pokušaćemo odraditi posao, a ovo se prvenstveno odnosi na turbinsko postrojenje kako bi sistem radio sigurno i bezbjedno“, kaže Pušara.

Kapitalni remont finansira se kreditom od 18,5 miliona maraka i u ovoj fazi može se reći da neće biti većih odstupanja od pomenute sume.

Kada se govori o perspektivi rada bloka Gacko treba istaći da je blok na pragu da ostvari fond sati od 200 hiljada i to je već po tehničkim normativima vrijeme kad se treba posvetiti ozbiljna pažnja stanju metala, opreme, te provjeri resursa, jasan je Pušara.

„Godinama je ulagano u opremu .Mi smo sada napravili ozbiljan pristup i sa svih kritičnih mjesta a prvenstveno je u pitanju stanje metala, parovoda turbine i cijevnog sistema, uzeli smo uzorke  i za nekoliko mjeseci dobićemo izvještaj i na bazi njega i labaratorijskih analiza ćemo razvijati dalju strategiju bloka, kaže Dragan Pušara rukovodilac TE Gacko.

Remont postrojenja je počeo 1. aprila i planirano je traje 90 dana.U ovom kolektivu se nadaju da će biti završen u planiranom roku uz poštovanje plana maksimalnu racionalizaciju poslova.

Slijedi tonski prilog: