SO Gacko zasjedala 18. put

Na dnevnom redu 18. redovne sjednice SO-e Gacko, održane u srijedu 29. Maja, našle su se 22 tačke jer je odmah na početku skupštinskog zasjedanja povučena tačka 3. Prijedlog programa uređenja  gradskog građevinskog zemljišta za 2019 godinu. Kako je u ime predlagača, objasnio Aleksa Zelenović – načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu,  ova tačka se direktno nadovezuje na Plan kapitalnih investicija i biće razmatrana kada i kapitalne investicije.  Protivljenje povlačenju ove tačke sa dnevnog reda izrazili su odbornici opozicije.

 Osim što je jednoglasno usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice opštinskog parlamenta u prvom dijelu zasjedanja  nije bilo saglasnosti ni po jednoj tački dnevnog reda između odbornika skupštinske većine i opozicije.Za  prihvatanje  dnevnog  reda od 22 tačke su bili odbornici pozicije dok je opozicija bila uzdržana. Većinom glasova je prihvaćen Prijedlog plana korišćenja javnih površina za 2019. godinu a odnosi se na bašte ugostiteljskih objekata, kioske, pokretne objekte, uređaje i opremu za zabavu, vozila izložena zbog prodaje, reklamne objekte i sl.

Kada je u pitanju Izvještaj o radu načelnika i opštinske uprave opštine Gacko za 2018. godinu  nije bilo saglasnosti odbornika pozicije i opozicije. Izvještaj sadrži način, uslove, obimnost i složenost aktivnosti Opštinske uprave i njenih organizacionih dijelova kao i probleme koji  otežavaju rad i utiču na efikasnot poslovanja.Aktivnosti su u prošloj godini bile usmjerene na projekat  dogradnje vodovodnog sistema i izgradnju  spomenika poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

 Prema mišljenju odbornika opozicije Izvještaj  nije prihvatljiv jer je nepotpun i  ne sadrži sušinu rada ovih institucija. Izvještaj  je podržalo svih 10 odbornika pozicije. Sedam odbornika opozicije je bilo protiv.

Potom je razmatran Izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu. Načelnik za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović je u uvodnom izlaganju istakao da je ukupan budžet za prošlu godinu planiran u iznosu od 14 miliona i 19 hiljada maraka a ostvaren u iznosu od  11 miliona 627 hiljada maraka. Tu su i kreditna sredstva od 2 miliona 337 hiljada maraka.

Papović je podsjetio da je TE Gacko po osnovu tzv. „rudarske rente“ u prošloj godini bila dužna da plati opštini Gacko 5 miliona 350 hiljada maraka, ali da nisu u potpunosti ispunili svoju obavezu. Potraživanja po tom osnovu iznose oko milion i 260 hiljada maraka zbog čega je deficit u budžetu za prošlu godinu iznosio  453 hiljade 940 maraka.

Odbornici opozicije su ovakav budžet ocijenili kao potrošački i socijalni kao i  da ne sadrži razvojnu komponentu, niti kapitalne investicije. Posebne zamjerke su uputili na račun novca iz kreditnih sredstava koji se ne troši, a kamate se gomilaju. Ipak, Izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu je dobio zeleno svjetlo odbornika skupštinske većine. Opozicija je glasala „protiv“.

Od naknada za korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa u svrhu proizvodnje el. energije u 2018. godini u budžet se slilo 5,5 od planiranih 6,2 miliona maraka.

Zamjerke opozicije su bile da dokumenti koje skupština donosi nisu obavezujući za izvršnu vlasti, te da se način realizacije ne slaže sa donesenim planom utroška tih sredstava.

Inače, sredstva prikupljena po ovom osnovu se koriste za otplatu anuiteta kredita za kapitalne investicije, za izgradnju primarnih infrastrukturnih objekata, za finansiranje rada sportskih i kulturnih društava i za druge namjene od značaja za funkcionisanje zajednice.

Usvojen je i izvještaj o Utrošku prihoda od posebnih namjena za šume u prošloj godini. Po ovom osnovu je ostvareno 86,6 hiljada maraka koje su potrošene za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva.

Glasovima pozicije usvojeni su i Izvještaji o utrošku sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina i sa računa posebnih namjena za vode.

Odbornici su prihvatili informaciju o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti skrećući pažnju na sve teži položaj u ovoj grani i na podsticajne mjere koje su, ne samo nedovoljne, nego su sve restriktivnije.

Ukazano je da se zbog toga, iako stočni fond opstaje na istom nivou, smanjuje broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u opštini Gacko.

Odbornici su na sjednici razmatrali izvještaje o radu ustanova čiji je osnivač SO Gacko. Sa 11 glasova za, 3 uzdržana i 3 protiv usvojili izvještaj Informativno-kulturnog centra,dok je izvještaj KSC-a za prošlu i Finansijskim planom za ovu godinu dobio zeleno svjetlo 10 odbornika pozicije , „protiv“ je bilo 6 predstavnika opozicije.

Na dnevnom redu našao se i Izvještaj  JU Dom zdravlja  „Prof.dr Savo Bumbić“. U svojim diskusijama odbornici su se složili da je problem kompletnog zdravstva u RS evidentan i da ga je potrebno rješavati sistemski, te je i ovaj izvještaj usvojen.

Glasovima skupštinske većine usvojeni su izvještaji o radu sa finansijskim planom  Javnih ustanova Centar za socijalni rad i Turistička organizacija Gacko.

Odbornici su jednoglasno podržali i Prijedlog razrješenja odbora za žalbe kao i imenovanje predsjednika i člana Odbora za žalbe.

Prijedlog Odluke o dodjeli opštinskih priznanja takođe je podržan od strane svih prisutnih odbornika.

Usvojene su i Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne cijene kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora i Prijedlog odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

Skupštinsko zasjedanje završeno je prema ustaljenoj praksi odborničkim pitanjima.