Stabilno napajanje električnom energijom i nova ulaganja u Gacku

„Objekat od glavnog značaja za napajanje električnom energijom, trafostanica 35/10 KV, je na zavidnom tehničkom nivou  što je glavni pokazatelj da će isporuka struje  biti uredna“,  potrdio nam je rukovodilac radne jedinice Elektro Gacko Vojin Tepavčević.

Planirane godišnje investicije matičnog  preduzeća na području opštine Gacko iznose oko 300 hiljada.

I u ovoj godini dosta se radilo na dalekovodima , a nešto veća ulaganja bila su na potezima :Vrbica-Sastavci gdje je uloženo oko 22 hiljade KM,Vrbica-Kazanci 17 hiljada, Gacko-Slivlja 16.800 KM, te Fojnica- Kokorina oko 8 hiljada maraka.

„U dalekovod Komunalno-Putevi  do sada je uloženo oko 36 hiijada 300  maraka “, kaže Tepavčevič.

Kada je u pitanju niskonaponska mreža  radilo se u selima  Brljevo, Lipnik, Čemerno, Dramešina, Jugovići .

Ove godine u Elektro Gacku imali su i rekordan broj novih priključaka , čak 77, dok ih je predhodnih godina bilo skoro upola manje.

U saradnji sa Opštinom i Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica i Fondom za povratak  preduzeće je radilo na projektu elektrifikacije povratničkih naselja. Većina  sela na području Borča priključeno je na mrežu,a radovi su vršeni i na području  Dobrog  Polja,Vratnice i Cernice

Tepavčević ističe odličnu saradnju sa potrošačima. Naplata u kategoriji domaćinstva je veoma dobra. Preduzeće Rudnik i termoelektrana Gacko duguje za utrošenu električnu energiji oko 780 hiljada maraka, što je opet mnogo manja suma u odnosu na isti period prošle godine.  Ovaj problem će se riješavati na nivou Elektroprivrede.

Gubici na mreži na području koje pokriva Elektro Gacko su najmanji u okviru matičnog preduzeća i iznose oko 5 odsto, potvrdio nam je Tepavčević.