TE Gacko prebacila avgustovski plan proizvodnje

TE Gacko je u avgustu proizvela 153,29 GWh električne energije i tako za 3,5% prebacila plan. Utrošeno je 242,2 hiljada tona lignita ili 108,03% planirane potrošnje potvrdio je generalni direktor RiTE Gacko Boško Kozomara.

U procesu sagorevanja utrošeno je 43 tona mazuta. Iako su visoke avgustovske temperature uticale na vakuum u kondenzatoru turbine i raspoloživu snagu na pragu termoelektrane, plan proizvodnje je premašen za 5,3 GWh.

Zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti postrojenja bloka i kvalitetu uglja, kao i maksimalnom zalaganju radnika u eksploataciji i održavanju ostvaren je neprekidan rad na mreži i veći obim proizvodnje naglasio je Kozomara.

TE Gacko je od početka godine proizvela 1018 GWh električne energije čime je u potpunosti realizovan plan proizvodnje.

Za proizvedenu energiju utrošeno je 1. 559 421 tona uglja i 3 190 tona mazuta.

Rad bloka je bez tehničkih i tehnoloških problema. Trenutno je na deponiji 120 hiljada tona uglja, a u silosima 335 tona mazuta stoji u saopštenju koje nam je dostavljeno iz direkcije RiTE Gacko.