TE Gacko – pripreme za remont

U prvih  6 mjeseci ove godine  TE Gacko je proizvela 770,4  GWh električne energije – potvrđeno nam je u Upravi     R i TE.  Treba reći da je prema elektroenergetskom bilansu  Elektroprivrede RS   bilo predviđeno da generalni remont počne  14. aprila i traje 75 dana.  Budući da je  u saglasnosti sa  Matičnim preduzećem  termin početka Kapitalnog remonta pomjeren,  ostvarena je prekoplanska proizvodnja  od 307 GWh.

Najznačajniji proizvodni rezultati su   postignuti  u junu mjesecu   kada   je proizvedeno je 144 GWh zahvaljujući  dobrom kvalitetu uglja.

Tokom proteklih šest mjeseci  TE Gacko je na mreži bila ukupno 3 959 sati.

Trenutno se na deponiji nalazi 70 000 tona uglja a rezerve mazuta  su oko 500 tona.

Redovni godišnji remont bloka počeće  3. avgusta   i trajaće četrdeset dana a tokom remonta će biti realizovan i niz investicionih aktivnosti – kažu u Upravi TE.

Aktivnosti    pripreme remonta se odvijaju po planu definisanom od strane Operativnog tima. Procedura  javnih nabavki  po pitanju roba i usluga za izvođenje redovnog godišnjeg remonta  je u toku.