ТЕ Гацко – ремонт почиње 17. јуна

  Редован годишњи ремонт ТЕ Гацко ће почети 17. јуна.

„Стекли су се услови за почетак редовног годишњег ремонта Термоелектране Гацко“, рекао је  за Радио Гацко руководилац РЈ ТЕ Саша Николић након састанка у сједишту Електропривреде РС у Требињу, гдје су договорене појединости.

 „Почетак ремонта је усаглашен и то је 17. јун“, каже Николић.

„До одлагања почетка ремонта који је био планиран за 20. април, дошло је услијед поремећаја на тржишту и немогућности благовремене набавке роба и услуга потребних за ремонт“, нагласио је он.

 Планирано је да ремонтни радови трају 40 дана, а биће извршени сви потребни послови који ће обезбиједити поуздан рад постројења у наредном периоду, истакао је директор овог херцеговачког привредног гиганта.