Термоелектрана Гацко премашила план и у септембру

ТЕ Гацко је у септембру мјесецу остварила производњу од 150 969 MWh што је за 2,0 % више од планираних 148 000 MWh по Ребалансу eлектроенергетског биланса, потврдио је Ђорђо Миловић, извшни директор за производњу електричне енергије и развој ТЕ.

У току мјесеца септембра ТЕ Гацко је радила без застоја и укупно вријеме непрекидног рада је 1983 сата.

У текућој години је до сада остварена производња од 939 585 MWh што је такође за 2,03% више од плана производње у овом временском интервалу за 2019 годину.

Тренутне залихе угља на депонији ТЕ износе око 90 000 t и залихе мазута 530 t.