Termoelektrana Gacko premašila plan za mjesec jul

„Termoelektrana Gacko je u mjesecu julu proizvela 158.027 MWh električne energije, što je za 3,3 % više od plana“, rekao nam je Đorđo Milović izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj TE.

Poredeći rezultate sa istim mjesecom prethodne godine, proizvodnja je veća za oko 12.000 MWh a prosječna snaga na pragu TE je veća za 21 MWh ili za 10,6% u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Milović naglašava da je povećanje snage i proizvodnje električne energije direktna posljedica kvalitetno odrađenog kapitalnog remonta.

Trenutne zalihe uglja na deponiji TE iznose oko 126.000 t a zalihe mazuta 420 t.

Prema dostupnim podacima preuzetim sa stanice za kontrolu vazduha u Gacku nije bilo prekoračenja satne i dnevne granične i tolerantne vrijednosti za sumpor dioksid (SO2) i azot dioksid (NO2). Samo jednog dana je bilo prekoračenje dnevne granične vrijednosti za PM 10 (prašina) a nije bilo prekoračenja tolerantne vrijednosti, jasan je Milović.