Термоелектрана остварила 98,54 процента мјесечне производње

У Термоелектрани Гацко је у јануару мјесецу 2022. године произведено 137,956  GWh електричне енергије.Мјесечни план  производње је остварен у износу од 98,54 %. У  јануару  се  догодио један  краћи застој рада блока .Од годишњег плана производње у јануару је остварен проценат од 8,85% потвђено  је Радио Гацку из управе Рудника  и Термолектране .