U „Elektro Gacku“ planiraju značajna ulaganja i naredne godine

U prva tri kvartala ove godine Elektro Gacko je imalo značajna ulaganja u srednjonaponskoj i niskonaponskoj mreži, a sve u cilju pouzdanog i kvalitetnog napajanja potrošača, saznajemo od Aleksandra Rašovića rukovodica ove radne jedinice.

Od planiranih 350 hilljada utrošeno je oko 250 hiljada maraka, a ostatak sredstava utrošiće se do kraja godine. Najviše se radilo na dalekovodima Gacko-Slivlja i Vrbica-Sastavci i ovi radovi su još uvijek aktuelni.

Rašović ističe da se na potezu Vrba-Čemerno radi ugradnja betonskih stubova. Intezivno se radilo i na niskonaponskoj mreži na području Stepena, Medanića, Jugovića, Brljeva, Nadanića, Višnjeva, Vratkovića i Avtovca. Do sada je zamjenjeno više od 250 stubova. Rašović napominje da je izvršena ugradnja velikog broja pametnih brojila sa mogućnošću daljinskog očitavanja i upravljanja.

I za narednu godinu plan je dosta ambiciozan. Odobrena su sredstva u iznosu od 432 hiljade i 100 KM, a radiće se zamjena trafostanica Berotina i Slavljan, te kablovska veza na potezu Putevi – Burak 1, elektrifikacija Donjih Bodežišta, a radiće se dio dalekovoda ka Dulićima.

U R.J. „Elektro Gacko“ veoma su zadovoljni naplatom utrošene električne energije i ona iznosi više od 100%, a gubici na mreži su najmanji na području matičnog preduzeća.