U Gacku na posao čeka 715 lica

Broj nezaposlenih u opštini Gacko nikada nije bio manji. I dok se prethodnih godina ta cifra kretala oko hiljadu, trenutno je na evidenciji filijale Zavoda za zapošljavanje u Gacku 715 nezaposlenih lica. Na posao čeka najviše osoba sa srednjom stručnom spremom starosti između 30 i 35 godina.

Prema poslednjim podacima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Gacku je trenutno bez posla 715 lica, od kojih je 459 ili 64% žena.

Kada govorimo o kvalifikacionoj strukturi, najveći broj onih koji traže posao ima srednjoškolsko obrazovanje, njih 279, dok je KV radnika 242. Sa fakultetskom diplomom je 95 lica, a posao traži i 73 nekvalifikovana radnika.

Najviše nezaposlenih je u starosnoj dobi između 30 i 35 godina, njih 122, mada je cifra približno tolika i u ostalim starosnim grupama.

Za prvih pet meseci sa evidencije filijale Zavoda u Gacku je obrisano 43 lica, 20 zbog zaposlenja, jedno radi obavljanja privatne delatnosti i 22 po drugom osnovu.

Najtraženija zanimanja na području Gacka su bravar i elektromonter, te diplomirani inženjeri elektrotehnike i rudarstva.

Među onima koji traže posao najbrojniji su ekonomski i mašinski tehničari, kao i diplomirani ekonomisti i diplomirani mašinski inženjeri, pokazuju podaci ZZZ.