У ГАЦКУ ПЕТ НОВИХ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА НАГРАЂЕНО БЕСПОВРАТНИМ ГРАНТОМ

На финалној презентацији полазника обуке ИМПАКТ инкубатора пословних идеја и Општине Гацко представљено је пет пословних планова. Током обуке полазници су развили идеју у пословни модел, с плановима и финансијским пројекцијама, које су на данашњем догађају представили стручној комисији.

Пет пословних идеја, које су оцијењене као најбоље и које ће добити прилику да добију бесповратну финансијску подршку у износу од 5.000,00 КМ су: Драгутин Црногорац – Фарма Крава „Дулићи“, Младен Грчић  – Фарма крава „Грчић“, Новка Тешевић – Кројачка радња, Радоица Антуновић – Центар за учење и едукацију “Научионица” и Слободан Гутовић – Пословни план „ФизиоЦентарГацко“.

Начелник општине Гацко Огњен Милинковић изразио је задовољство што је пројекат који се први пут реализује успјешно приведен крају.

ИнвестицијскафондацијаИмпакткроз рад инкубатора настоји пружити интегрални програм подршке новооснованим и постојећим предузећима да покрену и убрзају свој развој, нудећи приступ циљаним ресурсима и услугама. Главни циљ је стварање успјешних нових послова, оних који ће након изласка из инкубатора бити финансијски самодовољни.

Пројекат, који се реализује  уз подршку Владе Швајцарске, током 2018 – 2021 године у сарадњи с 55 локалних заједница у БиХ реализовао  је ИМПАКТ инкубатор пословних идеја, кроз који је подржано оснивање преко 250 нових пословних подухвата широм БиХ. У 2021. години реализоване су активности које се односе на подршку развоју предузетништва и очувању радних мјеста у обртима и малим предузећима у сарадњи с локалним заједницама у Босни и Херцеговини.

Чланови комисије су били Венеса Омерхоџић Клемпић, виша стручна сарадница за активне мјере запошљавања Инвестицијске фондације Импакт, Милимирка Говедарица, организатор послова Бироа Гацко, Завод за запошљавање Републике Српске и Зорица Рајковић, самостални стручни сарадник за израдупројекатаОпштинеГацко,радникзаизрадупројекатаОпштинеГацко.

„ОпштинаГацко, сакојомпрвипутсарађујемонаовомепрограму, показаласекаоодличанпартнерзаовуврступодршкепривреди, јерсамонаовајначинможемопотакнути и побољшатипословнепроцесе и охрабритиљудедасамосталнокренупредузетничкимпутем.“ – изјавиојеСенајидЂозо, директорИнвестицијскефондацијеИмпакт.

Далиборка Грчић, је данас имала веома успјешну презентацију испред пројекта „Фарма Гечић“, а задовољство због успјешно завршеног пројекта иразио је и Радоица Антуновић.

Опширније у тонском прилогу: