U ovoj godini za hercegovačke vatrogasce pet novih vozila

Vatrogasna jedinica Gacko danas je bila domaćin regionalnog sastanka vatrogasnih starješina Istočne Hercegovine  u okviru republičkog saveza.

Na sastanku je izvršena analiza požara protekle sezone, sa posebnim akcentom na poslednjih  deset dana,a bilo je riječi i o pripremnim aktivnostima Vatrogasnog saveza RS za pripremu plana tehničkog opremanja za 2017 godinu.

Predsjednik Vatrogasnog saveza RS Goran Stojaković istakao je da svake godine 20-tak novih vozila bude upućeno u vatrogasne jedinice.Regija Istočne Hercegovine je u ovoj godini  do sada dobila 3 nova vozila,a u naredna tri mjeseca očekuje se doprema još dva.

Stojaković naglašava da je cilj krovnog Saveza da sve vatrogasne jedinice imaju tehničke mogućnosti da svoje zadatke ispunjavaju krajnje efikasno.

Nebojša Avdalović  starješina Vatrogasne jedinice Gacko je rakao da su gatački vatrogasci u ovoj godini dobili moderno vatrogasno vozilo marke „Man“.Vozilo je koštalo 330 hiljada maraka,od čega je Vatrogasni savez izdvojio 250 hiljada,a opština Gacko 86,5 hiljada maraka.

slika-2