У петак 3. јуна дванаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

У петак  3. јуна, са почетком у 10 часова одржаће се дванаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко за коју је предложен следећи  дневни ред:

 1. Записник са Једанаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 07.04.2022. године;
 2. Приједлог Пословника о измјенама Пословника о раду Скупштине општине Гацко;
 3. Приједлог Одлуке о утврђивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Гацко;
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Гацко;
 5. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из 2021. године;
 6. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину;
 7. Приједлог Одлуке о усвајању измјена дијела Регулационог плана „Барица“ општина Гацко;
 8. Приједлог Одлуке о додјели општинских признања;
 9. Извјештај о раду за 2021. годину Начелника општине Гацко и Општинске управе Гацко;
 10. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за 2021. годину;
 11. Извјештај о реализацији Годишњег плана пројеката Општине Гацко за 2021. годину;
 12. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2021. годину;
 13. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2021. годину;
 14. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од вода за 2021. годину;
 15. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2021. годину;
 16. Извјештај о реализацији Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину;
 17. Извјештај о реализацији Плана коришћења јавних површина за 2021. годину;
 18. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности предсједника, вршилаца дужности чланова и чланова Управног одбора Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко;
 19. Именовање чланова Управног одбора Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко;
 20. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Туристичка организација општине Гацко“;
 21. Именовање директора Јавне установе „Туристичка организација општине Гацко“;
 22. Информација о именовању члана Општинске изборне комисије Гацко и давање сагласности на Рјешење о именовању предсједника Општинске изборне комисије Гацко;
 23. Одборничка питања.