U toku pilot projekat „Razvrstavanje otpada“

U opštini Gacko je počeo pilot projekat „Razvrstavanje otpada“ koji bi trebao da doprinese smanjenu zagađenja, ali i donese konkretnu finansijsku dobit.

Projektom je obuhvaćeno više institucija, ugostiteljskih objekata i 50 domaćinstava kojima su volonteri govorili o suštini i ciljevima.

Opštinska administracija je, uz vrtić i obrazovne ustanove, uključena u aktivnosti čime je Gacko postalo pionir u RS kada se govori o uvođenju reciklaže.

Volonteri su danas posetili i Radio Gacko predstavivši ideju i cilj ove aktivnosti.

„Ukoliko bude rezultata, pilot projekat će prerasti u stalnu praksu. Dovoljno je reći da je tona PET ambalaže na tržištu preko 1200 KM, a metalne, u šta spadaju aluminijumske konzerve, i preko 2 hiljade“, ističu oni i dodaju da je partner u realizaciji preduzeće „Komus“Gacko.

Pilot projekat će trajati oko pola godine, a poslužiće i za prikupljanje informacija o navikama i količini smeća koje na dnevnoj bazi „proizvodi“ prosečan stanovnik.