U toku realizacija projekta „Podrška i pomoć za integraciju osoba sa invaliditetom“

U Centru za djecu sa posebnim potrebama u Gacku u toku je ReLoaD projekat pod nazivom „Podrška i pomoć za integraciju osoba sa invaliditetom“ koji se realizuje uz podršku i pomoć Opštine Gacko i UNDP-a u periodu od jula 2023.  do  maja 2024. godine.

Koordinatorka Jelena Jovović kaže da je primarni cilj unaprijediti kvalitet života osoba sa invaliditetom, a ovoga puta to čine kroz angažman defektologa za njih dvanaest.

Pored defektologa, edukativne radionice održali su i socijalni radnik, psiholog i pedagog kako sa djecom sa poteškoćama tako i sa njihovim roditeljima kojima je kroz stručne savjete data preporuka kako da reaguju u određenim situacijama i kanališu stres.

Defektolog Milica Jeftović za Radio Gacko ističe da je njen posao veoma dinamičan i odgovoran ali ono što je ključno za uspjeh u radu jeste uspostavljanje kvalitetnog kontakta sa ovom djecom kako bi pridobili njihovo povjerenje i dodaje -„Pojedinačni tretman u trajanju od 45 minuta svodi se na korekciju i stimulaciju kompletne ličnosti djeteta. Akcenat nije na poteškoćama djeteta već na potencijalima koje ono posjeduje te u skladu s njima može i napredovati“.

Više u tonskom zapisu: