Усвојен Нацрт буџета општине Гацко за 2023. годину

На 16. редовној сједници СО Гацко одржаној јуче 29. децембра расправљало се о 15 тачака, с тим да је 14. тачка која се односила на именовање в.д. члана УО Центра за социјални рад скинута са дневног реда, а на предлог одборника СНСД-а, гласовима већине, уврштен  Приједлог одлуке о преносу имовине  на ЈУ Дјечији вртић Гацко, док су одборници опозиције били уздржани.

Од укупно 19 одборника сједници је присуствовало 16, а за дневни ред је гласало њих 11, 4 су била уздржана, док је одборник ПДП-а Радоица Антуновић био против, јер нису усвојени његови приједлози да се са дневног реда повуку 7. и 8. тачка, које су према његовом мишљењу нерегуларне јер нису у складу са важећим законима.

У питању су Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. Годину и Приједлог Уговора о пружању водних услуга на подручју општине Гацко.

Једногласно су, без расправе, усвојени Записник са прошле сједнице и друга тачка дневног реда која се односила на Приједлог Одлуке о прихватању Иницијативе Удружења родитеља и пријатеља дјеце са посебним потребама „Растимо заједно“, која се односи на реализацију пројекта „Мапирање паркинг мјеста “ у сврху лакше путне комуникације особа са инвалидитетом, односно на доношење законских одлука и регулатива како би дошло до имплементације пројекта.

Услиједило је и једногласно усвојање 3. и 4. тачке, Приједлога Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама  за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2023. и Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе на опорезивање непокретности, на подручју општине Гацко за наредну годину.

Начелница надлежног одјељења Дарка Унковић је објаснила да  одлуке у односу на прошлу годину нису мијењане и да пореска стопа износи 24 КМ у прве четири зоне, док је у петој и шестој 12КМ.

Пета тачка дневног реда Нацрт буџета за 2023. очекивано је изазвала највише полемике.

Начелник Огњен Милинковић је рекао да ће према планираном Нацрту буџет у 2023. години износити 15 милиона 142 хиљаде и 800 КМ. Од тога  су порески приходи 6 милиона 410 хиљада и 200 марака.

Непорески приходи износе 5 милона 628 хиљада и 500КМ, а највећи удио чине средства од тзв. рударске ренте.

Начелник Милинковић је истакао да је највеће повећање у односу на буџет из 2022. за лична примања и износи 8%, што се правда измјенама и допунама важећих  закона и повећањем цијене рада.

Планирани су и расходи већи за 5% у односу на прошлогодишњи буџет, а то је Милинковић образложио повећањем цијена роба на тржишту. За инвестиције у наредној години из властитих средстава биће издвојено 400. хиљада КМ.

Начелник је нагласио да Министарство финансија РС није имало примједби на Нацрт Буџета општине Гацко за 2023.годину.

Одборник ПДП-а Радоица Антуновић је изнио низ кључних примједби на Нацрт буџета које се односе на  погрешно приказивање суфицита, односно сматра да 1,8 милиона неискоришћених кредитних средстава из претходног периода не може бити приказано као суфицит, јер се та средства нису налазила у претходном буџету. Према њему могу се водити једино под ставком-примици.

Антуновић замјера што у односу на нереализовани Ребаланс нема промјена у Нацрту буџета када су у питању износи планирани за Удружење пензионера, па је тај износ опет само 11. 000КМ, затим за топле оброке је планирано дупло мање него прошле године, умјесто 90. 000КМ, сада само 45. 000КМ за ту ставку, а за младе брачне парове нису планирана средства ни за зграду, ни за суфинансирање куповине стамбених јединица што је било усвојено прошле године.

Приједлог одборника Антуновића је да се преусмјери 5 хиљада марака пензионерима умјесто политичким партијама, којима је планирано више средстава у Нацрту буџета. Његова главна замјерка је што је планирани буџет много већи него нпр. 2015. године, а средства за пољопривредне подстицаје за 20 хиљада мања, док се за студентске стипендије издваја чак 100 хиљада мање иако је буџет чак 4 милиона марака већи него онај из 2015.

Одборница СДС-а Јелица Бјековић је инсистирала на одговорима зашто у Нацрту буџета нема планираних средстава за наставак радова на згради старе Општине, пројекту доградње водовода „Придворица“, Спортској дворани, Дому за стара лица и згради за младе.

Бјековић сматра да већа оправданост постоји за изградњу Дома за стара лица него за пијацу за коју је преусмјерено 400 хиљада од зграде за младе, јер ни сада не постоји заинтересованост продаваца.

Одборник СНСД-а Синиша Шуковић је нагласио да ће инсистирати да се ради по законима и да очекује наредну сједницу до 20. јануара, како би усвојили Приједлог буџета, а до тада ће амандмандски дјеловати.

Према њему Нацрт буџета није у складу са Стратегијом развоја Општине, која је за њега најбољи документ донесен за протекле двије године.

У Стратегији је планирано да дође до смањења издвајања за лична примања до 2028.године за 20%, док се у планираном буџету ова средства повећавају за 8%.

Шуковић каже да ће се у наредном периоду залагати за буџетску дисцплину и да ће инсистирати да се ребаланс прави већ у фебруару/марту. Рјешење види у повећању приходовне стране кроз повећање рударске ренте, што би према његовим ријечима износило чак 1 милон и 500 хиљада КМ, што правда повећањем цијене произведене електричне енергије у РиТЕ која је у 2022. износила 9, 18КМ по киловату у односу на предходне дугогодишње цијене од 6,93 до 7,58 марака.

Јована Зеленовић Кундачина, одборница ДНС-а је рекла да има доста замјерки на Нацрт буџета, али да ће ова странка гласати за тај документ како не би дошло до застоја у усвајању буџета.

Милан Гутовић испред ПДП-а је тражио одговор на питање какве су посљедице неусвајања Ребаланса буџета за још увијек текућу годину и да ли ће бити измирена децембарска плата радницима.

Одборница СДС-а Христина Јањић Зиројевић је затражила објашњење што у Нацрту буџета нема планираних средстава у износу од 90 хиљада КМ за куповину рендгенског апарата за Дом здравља, што је било у плану прошле године, али није реализовано.

Одговарајући на питања одборника, начелник општине Огњен Милинковић је рекао да је буџет коректно урађен, испоштовани су стандарди и добијена сагласност Министарства финансија.

Потврдио је да је пресудама Основног и Окружног суда општини Гацко наложено да плати 470 хиљада и судске трошкове због кашњења у исплати зграде „Oдисеј“ намјењене за Дом за стара лица. Мада је упућена апелација Врховном суду, то не одлаже извршење, а општина ће, појаснио је начелник, обезбиједити више новца у буџету на позицији за судске трошкове.

Говорећи о децембарским платама које су упитне због неусвајања ребаланса, начелник Милинковић је рекао да је пронађено рјешење, да ће оне бити исплаћене, али ће каснити.

Што се водоснабдијевања тиче, у току је процедура ангажовања фирме која ће израдити базичну студију оправданости наставка овог пројекта.

Најавио је и да ће Дом здравља у наредној години добити рендген, а постоји опција и да се постојећи репарира.

Нацрт буџета је усвојен са 11 гласова за и 5 против, а јавна расправа је заказана за 11. и 12. јануар у 11 часова у сали СО Гацко.

Одборници су усвојили предложени план утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2023. годину.

Усвојен је и програм заједничке комуналне потрошње за коју ће из јавне касе Општине Гацко у 2023. години бити издвојено нешто више од 570 хиљада марака. За понуђени програм је гласало 11 одборника позиције. Одборници опозиције су били уздржани.

Доста полемике је изазвао предложени Уговор о пружању водних услуга на подручју општине. Уводничар је по овој тачки је био Ален Роговић- теренски службеник за животну средину и воде УНДП. Он је истакао да је општина Гацко једна од 20 локалних самоуправа које су ушле у пројекат који првенствено регулише односе између оснивача и власника са једне и самог пружаоца услуга са друге стране.

Радоица Антуновић је изразио сумњу да ће потписивање овог уговора у наредним годинама повећати цијену воде, али је предлагач, начелник општине, негирао такву могућност.

Приједлог је усвојен гласовима позиције док је 5 одборника опозиције било уздржано.

Одборници су усвојили и програм рада СО Гацко за наредну годину којим је предвиђено 8 сједница у 2023.

Прихватили су и информацију о реализацији одлука и закључака овог сазива у којој је наведено да су одборници у протекле двије године усвојили 390 различитих аката од којих је већина и реализована.

На сједници је разријешен дужности досадашњи в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности  Миливоје Бољановић и чланица УО ЈУ Центра за социјални рад Милимирка Говедарица.

Одборници су једногласно усвојили приједлог да се дограђени дио вртића, чија је вриједност процијењена на 224 хиљаде марака, упише у власништво ове установе.

Након неколико одборничких питања завршено је последње засједање гатачког парламента у овој години.