Usvojeni najvažniji dokumenti SO Gacko

Na 15. redovnoj sjednici SO Gacko usvojeni su važni dokumenti za rad opštine: Izvještaj  o izvršenju budzeta za period januar-septembar 2018., Nacrt rebalansa budzeta za 2018. kao i Nacrt budzeta opštine Gacko za 2019.

Prijedloge kluba odbornika SNSD-a, koje je djelimično podržao i ostatak opozicije, a tiču se dopune dnevnog reda skupštinska većina nije prihvatila. Tražili su smjenu načelnika za urbanizam, civilnu zaštitu i prostorno planiranje Alekse Zelenovića zbog nepoštovanja propisa, za šta je 8 odbornika dalo podršku, 1 je bio uzdržan, a 10 protiv.

Drugi prijedlog: aktuelna dešavanja u preduzećima „Komus“ i „Vodovod“, takođe nije dobio zeleno svjetlo. Ispred kluba odbornika SDS-a Vera Tepavčević je objasnila da su potrebne konkretnije analize u pomenutim preduzećima i materijali da bi ova tačka došla na dnevni red. Nakon ovoga, kompletna opozicija je napustila skupštinsko zasjedanje.

S obzirom da su radnici Komus-a juče bili u štrajku stanje u „Vodovodu“ i „Komusu“ je bila tema i tokom rasprave po ostalim tačkama dnevnog reda. Skupštinska većina takođe daje podršku radnicima ugroženih preduzeća. Načelnik za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović  je naglasio da su danas Komus-u isplaćena sredstva u iznosu od 95 000, što je ukupno 410 000 KM u ovoj godini. Tako da će radnici dobiti plate za avgust i septembar, pa je štrajk prekinut.

Budžet opštine Gacko za 2018. godinu bez kredita iznosio je 9 miliona 894 hiljade 900 maraka, a za devet mjeseci izvršenje budzeta iznosi 8 miliona 915 hiljada 612maraka, što je oko 90%.  Zato je potreban rebalans objašnjava Papović, a Nacrt Rebalansa budzeta iznosi 11 miliona 399 hiljada 709KM i čini povećanje od 15%.

Usvojen je i Nacrt budzeta opštine Gacko za 2019. i prema njemu budzet će iznositi 10 miliona 104 hiljade 500KM. Budzet će biti veći zato što se očekuje rast poreskih prihoda za 7%. Rukovodstvo opštine je potvrdilo informaciju da dugovanja RiTE po osnovu rente do oktobra iznose 600 000, a da u bilans za ovu godinu ulazi i milion maraka duga od rente iz 2017.godine. Usvojeni su i Prijedlog  Odluke o izmjenama Odluke o usklađenosti akta o osnivanju Centra za socijalni rad Gacko, kao i Prijedlog Odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njima. Odbornik SDS-a Miroslav Vuković podsjetio je na raniji dogovor vezan za zapošljavanje djece poginulih boraca, njih 13-oro do kraja ove godine, insistirajući na novom sastanku predstavnika Boračke organizacije, Opštine i RiTE.

Na kraju skupštinskog zasjedanja obratio se i načelnik Milan Radmilović i rekao da će se tražiti rješenja u vidu povećanja cijena komunalnih usluga kako ne bi došlo do otpuštanja radnika.