Usvojeni Rebalans budžeta za 2019. i Nacrt budžeta Opštine za 2020.

21. redovna sjednica SO Gacko počela je izmjenom dnevnog reda koji je usvojen jednoglasno, a dodata je tačka u kojoj će se raspravljati o teškoj situaciji u Vodovodu, gdje je u toku štrajk radnika.

Zatim je uslijedila rasprava o Prijedlogu Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu. Opozicija je imala primjedbe vezane za čišćenje trotoara i pranje ulica.

Načelnik za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Aleksa Zelenović je rekao da su u nadležnosti Komus-a trotoari, a saniranje magistralnih pravaca rješava se u saradnji sa JP Putevi.

Dragan Drašković, odbornik DEMOS-a je tražio češće izvještavanje o komunalnim pitanjima.  Prijedlog je usvojen uz podršku većine.

U toku rasprave o Prijedlogu Programa o izmjenama i dopunama Programa korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata ostvarenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2019. godinu, načelnik za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović je rekao da je ovaj Program sastavni dio Budzeta.

Planirana koncesiona naknada je 4 miliona 750 hiljada, a za 9 mjeseci je ostvarena u iznosu od 3 miliona 887 hiljada i 416, tako da će prema riječima Papovića sigurno dostići cifru od  5 miliona.U ovaj Program ulazi i 120 000KM povrata od kreditnih sredstava.

On ističe da su i u ovoj oblasti usvojene sve preporuke nadležnog Ministarstva kada je rebalans Budžeta u pitanju, a tiču se smanjena tekućih troškova.

Odbornik SNSD-a Siniša Šuković je dobio odgovor od načelnika opštine Gacko Milana Radmilovića na pitanje zašto u ulici Alekse Šantića, prema njegovim riječima nisu svi žitelji ispoštovani ( iako je sam priznao da odavno nije bio u toj ulici). Radmilović je na to rekao da kaže imena tih ljudi i da će zajedno otići na lice mjesta.

On je istakao da je lično obišao radove i da su odobrena sredstva gdje god je falilo 2-3 kvadrata asfalta.

Načelnik Papović kaže da je ovo samo izmjena dokumenta koji je na snazi već godinu dana. Što se tiče kredite zaduženosti opštine Gacko prema izvještaju koji podnose krajem svake godine opština je zaključno sa 31.12 2018. godine zadužena sa 3 milona 716 hiljada 939, 07 KM, a ta dva aktuelna kredita uzeta su u Rajfajzen i Uni kredit banci.

Radmilović je pojasnio da je opština sa zaduženjima počela 2011. godine, i taj najveći kredit do sada od 3 miliona u potpunosti je isplaćen ove godine.

Na 7 godina uzet je kredit u iznosu od 2,5 miliona kojim se finansira Projekat dogradnje vodovodnog sistema u našoj opštini. Za taj kredit Opština plaća kvartalno 15 000KM, jer je u grejs periodu od 8 godina dužna da plaća kamatu, a oslobođena je glavnice, naglašava načelnik opštine.

Objasnio je odbornicima da se sa nekim radovima kasni iz tehničkih razloga, jer se zbog  manje potrošnje čeka na red u asfaltnoj bazi u Mostaru gdje je kubik 132 KM, u odnosu na trebinjsku gdje se cijena kreće oko 160KM.

I ovaj Prijedlog je usvojen sa 10 za i 8 protiv glasova odbornika.

Kada je u pitanju Prijedlog Rebalansa bužeta za 2019. godinu, on iznosi 10 miliona 783 hiljade maraka. Poreski prihodi su bili u porastu pa je i došlo do Rebalansa  rekao je načelnik za privredu.

Usvojen je i amandman da se u okviru rebalansa poveća grant za Vodovod pa da se umjesto 100 000 ovom preduzeću da 170 000, kako bi se izmirile optremnine za 8 radnika. Na isti način biće riješen i problem 10 radnika Komus-, a prema Nacrtu budžeta za godinu koja nam se bliži za njihove otpremnine biće izdvojena sredstva u februaru.

Načelnik Radmilović je prihvatio inicijative odbornika SNSD-a koji su tražili da se povećaju naknade Vodovodu i Komus-u. Biće isplaćen i blok stipendija do kraja godine, a prodavnicu pogrebne opreme koja je prijedlog menadžmenta Komus-a, Opština će uvrstiti u budžet za 2020. godinu i izdvojiti oko 80 000KM za ovu namjenu.

Vasilije Lažetić, odbornik SNSD-a opet je rekao da je rad skupštine banalizovan.

Pohvalio  je dobar rad Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko, a kritikovao je  „nekorektan odnos svih prema načelniku“ Milanu Radmiloviću. Time je završen prvi dio 21. redovnog skupštinskog zasjedanja.

Nakon pauze usvojen je Prijedlog Rebalansa, a nastavljena je rasprava o Nacrtu budžet-a koji je za 2020.godinu planiran u iznosu 11 miliona 954 hiljade konvertibilne marke.

Ovaj dokument opozicioni odbornici kritikovali su navodeći da je budžet potrošački a ne razvojni ali je nakon rasprave usvojen sa 10 glasova „ za „ i 8  „protiv“.

Teška finansijska situacija u JP „Vodovod“ AD Gacko ,gdje radnici štrajkuju još od 19. novembra,kao sedma tačka dnevnog reda našla se pred gatačkim odbornicima,kojima su se obratili i predstavnici radnika izrazivši nezadovoljstvo zbog teškog finansijskog stanja u preduzeću ali i zbog, kako kažu, neodgovornog odnosa rukovodstva preduzeća prema njima.

Menadžment opštine Gacko ističe da je ozbiljnost situacije evidentna ali i da u narednom periodu planiraju ovom problemu pristupiti ozbiljno,te je usvojen prijedlog zaključaka koji se odnose na obezbjeđenje  sredstava u iznosu od

70 000 konvertibilnih  maraka za osam radnika koliko ih se izjasnilo da želi uzeti otpremnine,imenovana je  komisija koja će  utvrditi tačno stanje i donijeti mjere za prevazilaženje finansijskih problema a planirano je i da se u što kraćem roku imenuje novo rukovodstvo  preduzeća „Vodovod“ Gacko.Radnici su međutim nezadovoljni jer njihove zaostale plate niko ne pominje i kažu da štrajk nastavljaju.

Još jedno skupštinsko zasjedanje, kao i obično, završeno je odborničkim pitanjima a naredno je planirano krajem decembra ove godine.