Utvrđivanje termina za neposredno obraćanje političkih subjekata u programu Radio Gacka

Radio Gacko organizuje žrijebanje političkih subjekata za predizborno predstavljanje  u programu ovog  medija. Žrijebanje će se obaviti u srijedu 29. avgusta u 11 časova u sali SO-e Gacko.

Apelujemo na sve političke subjekte da se odazovu našem pozivu kako bi se izbjegle eventualne nedoumice vezane za  izborna pravila i stranačke nastupe u programu Radio Gacka. To je jedan od bitnih uslova  da predizborna kampanja protekne  u profesionalnoj i korektnoj saradnja Radio Gacka i političkih subjekata  registrovanih za Opšte izbore 2018. godine u zoni koju pokriva signal ove radio stanice.

Službeni početak  izborne kampanje za Opšte izbore u BiH je 7. septembar, 2018. godine.