Водовод: Казне за нелегални прикључак до 1200 марака

Директор и Надзорни одбор Ј. П. „Водовод“ а.д. Гацко су донели одлуку о повећању цијене такси у случају откривања нелегалних прикључака.

Тако ће корисници услуга за које се утврди да нелегално користе воду, морати да плате између 1000 и 1200 марака (без ПДВ), у зависности од пречника прикључка (1000,00КМ за прикључак 1/2о и3/4о, 1о, 5/4о 6/4о, а 1200,00КМ за прикључак 2о и већи).

Повећана је такса и за поновно прикључење на водоводну мрежу.

Уколико је разлог нередовно плаћање, цијена поновног прикључивања на мрежу се креће од 45 КМ до 100 КМ (45,00КМ  за прикључак 1/2о и3/4о, 60,00КМ за прикључак 1о, 5/4о 6/4о, а 100,00КМ  за прикључак 2о и већи).

Из гатачког водовода напомињу да су интензтивиране контроле на терену будући да су уочили повећање количине нелегалне потрошње воде.