Vrtić spreman za novu radnu godinu

„Sve neophodne pripreme i radnje za uspješan početak vaspitno-obrazovne 2016./2017.godine su izvršene,a u želji da udovoljimo zahtjevima svih roditelja upisana su sva djeca koja su prijavljena na konkurs“-rekao je za naš radio,Mileta Davidović,direktor JU Dječiji vrtić “Gacko“.

Mileta Davidović direktor gatačkog Dječijeg vrtića
Pored tri primarne vrtićke grupe,mlađe,srednje i starije,od ove godine dobili su saglasnost osnivača,Opštine Gacko,da osnuju još jednu ,mješovitu grupu,pa ova ustanova trenutno broji 114 mališana,a vrtić pohađa i 39 školaraca u produženom boravku.
Iako je normativima predviđeno da maksimalan broj djece može biti 130,a upisano je 153,direktor ističe da to neće uticati na kvalitet usluga jer je posvećenost i rad vaspitača kao i ostalog osoblja na izuzetno visokom nivou.
Cijene usluga ostale su na prošlogodišnjem nivou,pa tako roditelji mališana do 3 godine cjelodnevni boravak, plaćaju 132 konvertibilne marke,a poludnevni 93,50 marke.Za one nešto starije potrebno je mjesečno izdvojiti 110 maraka za boravak od 8 sati dok za poludnevni boravak roditelji plaćaju 77 maraka.U poređenju sa ostalim predškolskim ustanovama u RS gatački vrtić jedan je od povoljnijih sa cijenom.
Određene pogodnosti imaju i roditelji koji su ratni vojni invalidi kao i samohrani roditelji a ukoliko u vrtiću boravi troje ili više djece iz jedne porodice najstarije plaća samo polovinu stvarne cijene.
Od nedavno JU Dječiji vrtić “Gacko“ posjeduje i video nadzor,kojim je pokriven objekat i dvorište,što će umnogome doprinijeti sigurnosti djece.
Kako bi briga o djeci kao i rad na vaspitno-obrazovnom nivou bili besprijekorni,direktor gatačkog vrtića preporučuje roditeljima saradnju sa vaspitačima,koje svakako o svim eventualnim problemima njihove djece trebaju blagovremeno obavijestiti.
„Samo tako, zajedničkim snagama, ovu dječicu moguće je izvesti na pravi put“-dodao je na kraju Davidović.

Mališani u igri ispred vrtića

mališani u vrtiću