Završen kapitalni remont postrojenja Termoelektrane Gacko

„Poslije završenog kapitalnog remonta Termoelektrana Gacko je juče ponovo u prijepodnevnim časovima sinhronizovana na mrežu“, potvrdio nam je Đorđo Milović, izvršni direktor za proizvodnju i razvoj R i TE Gacko.

Radovi su na svim pozicijama kvalitetno urađeni, a Milović ističe su na mrežu izašli prije roka što će ostvariti finansijski benefit kako za R I TE Gacko, tako i za cijelokupuni sistem.Remont je finansiran iz kreditnog zaduženja od 18, 5 miliona maraka a ostvarene su značajne uštede na mnogim pozicijama i veoma ozbiljnim zahvatima kao što su zamjena gorionika sa pripadajućom opremom u saradnji sa specijalizovanim izvođačima, te zamjena cijevi kondezatora.

Milović očekuje stabilan rad postrojenja u narednom periodu i ostvarenje plana proizvodnje za 2019. godinu od 1344 GWh .

Opširnije u tonskom prilogu: