40 beba više u 2018.-popularni su Nađa, Lazar i Marko

Prema podacima iz Doma zdravlja u 2018. godini je rođeno 106 beba što je za 40 mališana više nego prethodne godine kada je rođeno samo njih 66.

Već u junu prošle godine nagoviješten je bebi bum koji u Gacku nije zabilježen više od 10 godina. Poslednja generacija koja je bilježila više od 100 djece u 2018. je završila osnovnu školu.

U nadi da više neće biti godina kada je u Gacku rođeno manje od 70 beba, što se prvi put desilo u 2017., bavimo se jednom relaksirajućom statistikom-imenima koja su najčešće davana malim Gačanima u 2018. godini. Roditelji nisu mnogo ponavljali imena pa i nema ubjedljivih pobjednika.

Među djevojčicama najčešće ime je Nađa, četiri djevojčice su tako nazvane, dok drugo mjesto dijele Helena i Sara.

Četiri dječaka su dobila ime Marko, a toliko je bilo i Lazara, dok ih slijede Pavle i Vasilije.

Ako govorimo o neobičnim imenima, svakako je na prvom mjestu Jegor, kako je nazvan jedan dječak. Davana su i druga ruska imena pa imamo i Nikolaja. Rođene su i jedna Srna, Iskra, Luna i Tara. Neuobičajena su imena i Tadej i Radomirka.

Od starih imena izdvajamo Daru, Sava, Rajku, Božidara, Milorada, Jakova, Bogdana, Dimitrija i Dušu. U 2018. rođeno je više dječaka nego djevojčica.