Crni dim iznad Gacka

Tokom poslednjih nekoliko dana svjedoci smo velike koncentracije prašine iz dimnjaka TE koja pada direktno i na grad i na okolna sela gatačke opštine.
Građani su zabrinuti jer se gusti crni dim nadvio nad Gackom i pitaju se kada će se problemi riješiti s obzirom da traju par mjeseci.
Prema riječima tehničkog rukovodioca TE Dragana Pušare, improvizacijom su uspjeli evakuisati oko 1 500 tona zaostalog pepela i pustiti u rad pojedina filterska polja.
Pušara ističe da nije u pitanju neispravnost sistema već neprilagođen kvalitet uglja sa velikim procentom gline koji se pojavljuje sporadično i stvara teže frakcije koje onemogućavaju normalan transport pepela, pa je potrebno njegovo prinudno ispuštanje.
Već tokom sutrašnjeg dana koncentracija prašine u atmosferi će biti u granicama normale, očekuju u TE, ali problem ostaje neriješen, sve dok se ne uradi rekonstrukcija elektrofilterskih postrojenja i prilagodi sastavu uglja iz povlatne zone.
Do tada Gačani ostaju zagledani u nebo sa nadom da će bar vjetrovi, ako ništa drugo, odnijeti crne oblake što dalje od naselja.