O sportu i kulturi na sjednici SO Gacko

Na dnevnom redu tematske sjednice SO Gacko koja je održana u četvrtak 18. maja, našle su se četiri tačke, a najviše pažnje izazvao je Izvještaj o sportu Opštine Gacko o kojem se raspravljalo više od tri sata.

Inače tematska sjednica održana je na zahtjev devet odbornika opozicije. Suština priče i opozicije i pozicije je da stanje u sportu nije zadovoljavajuće, uprkos izdvajanjima iz budzeta koja iznose 4-5%, i spadaju među najveća u Republici Srpskoj. Tokom rasprave odbornici su iznijeli niz prijedloga kako bi se unaprijedio sport u našoj opštini.

Dugogodišnji sportski radnici, odbornici, vršioci vlasti evocirali su uspomene na nekadašnja vremena kada su privredni kolektivi, naročito Termoelektrana mnogo više ulagali u sport.

Treba reći da su prisutni bili i predstavnici sportskih klubova, ali uglavnom nisu uzimali učešće u raspravi.

Odbornici se slažu i u tome da su mnoge uprave klubova neaktivne u traženju sponzora. U jednoj, pravoj parlamentarnoj atmosferi, došlo se i do zaključaka koje je skupština usvojila.

Prihvaćena su dva prijedloga zaključaka opozicije, odnosno SNSD-a, koja glase: SO Gacko, nakon razmatranja izvještaja sportskih klubova, izražava zabrinutost postojećim stanjem u oblasti sporta u opštini Gacko u finansijskom i organizacionom smislu i traaži od Upravnih odbora klubova da preduzmu inicijativu za prevazilaženje postojećeg stanja. Drugi zaključak je: u planirani grant od 360 000 KM iz budzeta 2017. godine uvrstiti sredstva za razvoj školskog sporta. Nosioci aktivnosti su kabinet Načelnika i Savjet za sport.

Opozicija je tražila da se na prvoj sjednici u junu taksativno navede koliko sredstava će pripasti klubovima i udruženjima iz budzeta za 2017-tu, ali taj zaključak nije prihvaćen.

Prihvaćena su četiri zaključka pozicije: prvi glasi- zadužuje se Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti da napravi prijedlog Programa razvoja sporta opštine Gacko za period od 2018-2022. godine. Rok za pravljenje prijedloga Programa je 6 mjeseci.

Drugi zaključak: zadužuje se Odjeljenje za privredu da napravi Pravilnik o izboru najboljeg sportiste opštine Gacko. Rok za pravljenje Pravilnika je 6 mjeseci. U trećem zaključku pokreće se inicijativa da menadžment Opštine u saradnji sa menadzmentom RiTE imenuje Komisiju za izradu Elaborata i studije izvodljivosti izgradnje zatvorenog bazena u Gacku. Rok za pravljenje elaborata je takođe 6 mjeseci.

U četvrtom zaključku se zadužuje  načelnik opštine da imenuje Odbor za osnivanje Sportskog saveza opštine Gacko pri čenu će sve stranke koje participiraju u SO Gacko imati mogućnost kandidovanja po jednog predstavnika. Rok za kandidovanje predstavnika je 15 dana. Rok za imenovanje Odbora je 30 dana, a rok za osnivanje Sporstkog saveza opštine Gacko je tri mjeseca. Prva dva zaključka pozicije prihvaćena su jednoglasno, dok je druga dva izglasala skupštinska većina.

Iako su mnogi odbornici rekli da im je FK „Mladost“ prirastao za srce, nije se ušlo u suštinu problema ni ovog, ni ostalih klubova, ni pored višesatne, više priče nego rasprave na tematskoj skupštini  koja je nastavljena Izvještajem o kulturi. Što se tiče kulture, stav odbornika je da je stanje u ovoj oblasti na zadovoljavajućem nivou, ali da ima mjesta za napredak. Na skupštini se moglo čuti da ovu oblast, više nego sport, muči nedostatak materijalnih sredstava.

Sjednica je iznjedrila i dvije inicijative, da se Opština Gacko zbratimi sa nekom od opština u Srbiji u kojoj žive Hercegovci i da se u Gacku osnuje Institut za istoriju. Usvojen je i zaključak da se do junskog zasjedanja definiše visina granta za svako udruženje.

Poslednje dvije tačke su se odnosile na imenovanje po jednog člana odbora u školskim ustanovama u našoj opštini. Skupštinska većina je predložila, a potom i usvojila odluku da se za člana Školskog odbora u OŠ „Sveti Sava“ imenuje Radovan Okiljević, a u SŠC „Pero Slijepčević“ Mirjana Mastilović.

Analizu rasprave o sportu napravili smo u emisiji „Aktuelno“ koja je emitovana u utorak 23. maja. Možete je poslušati i na sajtu.

SO Gacko SO Gacko 2