Obavještenje ULiR „Vranjača“ Gacko

Obavještavaju se članovi ULiR „Vranjača“ Gacko -lovci, da su dužni uplatiti članarinu za sezonu 2022. /2023. prije njenog završetka, kako ne bi morali ponovo plaćati upisninu. Istovremeno su obavezni da svaki odstrijeljeni primjerak visoke lovne divljači prijave korisniku lovišta, kako bi se utvrdila trofejna vrijednost i visina naknade udruženju.

Lovci su obavezni i da se strogo pridržavaju važećih odredbi Zakona o lovstvu da se ne bi suočili sa prijavama i novčanim kaznama koje se kreću od 2.000 do 6.000 KM.