Održana 4. redovna sjednica SO Gacko

Na dnevnom redu 4. redovne sjednice SO Gacko našlo se 20 tačaka, a na samom početku na prijedlog načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Opštine Gacko Alekse Zelenovića dodata je tačka u okviru koje će se govoriti o proširenju obuhvata RP „Lazarići 1“ jer se time otvaraju nove lokacije za gradnju. Prisutno je bilo svih 19 odbornika.
Izvještaj o radu SO Gacko za 2016-tu dobio je zeleno svjetlo skuštinske većine, dok je opozicija bila protiv. Odbornik Saveza za demokratsku Srpsku Desko Mastilović je rekao da je rad skupštine formalizovan i da se neke odluke ne izvršavaju, a često nema ni odgovora na postavljena odbornička pitanja.
Odbornik DNS-a Dragan Drašković je predložio da predsjednik skupštine ne samo jednom godišnje govori o radu skupštine već da na svakoj sjednici govori o gorućim problemima kao što su i zagađenje i izgled grada, na šta je predsjednik skupštine Jovan Kovačević odgovorio da se na kolegujumu dogovara upravo o onome o čemu će se govoriti na skupštini.
Iako je opštinska vlast najavila da će se o zagađenju životne sredine govoriti na ovoj skupštini ipak je to urađeno u okviru Informacije o radu Mjesnih zajendica za prošlu godinu. I dok su se odbornici nadmetali u tome ko je zabrinutiji za kvalitet vazduha koji je ugrožen radom TE, predstavnici mjesnih zajednica su strpljivo čekali na svojih pet minuta.
Oko 2 sata loptica odgovornosti je prebacivana od Termoalektrane do Opštine, a iako je kao predstavnik TE u vidu odgovornog za referat zaštite životne sredine Petar Petrović bio prisutan, ipak nije objasnio kolika je emisija štetnih čestica iz dimnjaka TE bila u januaru i kolika su bila prekoračenja. Istakao je samo da TE ima potrebne ekološke dozvole i da su predviđena neka ulaganja u cilju smanjenja emisije i to u 2018-oj godini.

Više detalja o problemu koji očigledno tišti sve nas, s obzirom da je o tome raspravljano više nego o samoj tački, nije iznio ni predsjednik odborničkog kluba SNSD-a i generalni direktor RiTE Milinko Milidrag, koji je skupštini ipak dostavio dokument o emisiji štetnih čestica, u kojem nisu mogli da se snađu ni odbornici, pa samim tim ni građanima sasvim sigurno ništa nije bilo jasno.
I u ovom dokumentu se ističe da su 2000. godine ugrađeni moderni elektro-filteri, ali zbog drugačije specifične strukture uglja iz povlatne zone, pneumatski sistem otpreme pepela povremeno ne radi. Oni ističu da je emisija sumpor-dioksida 10 puta veća u Ugljeviku. Obećavaju i da će podaci u narednom periodu biti dostupni na sajtu Hidrometeorološkog zavoda RS, iako to sada nije slučaj.

Ova tema je tek načeta, bar je tako rekao predsjednik SO Jovan Kovačević koji je naglasio da Komisija za zaštitu životne sredine treba da pripremi dokaumentaciju za neku narednu skupštinu. Predsjednica Savjeta MZ „Gacko“ Gordana Antelj je istakla da je problem mjesnih zajednica što nemaju organizacionu i imovinsku samostalnost.
Za predsjednika MZ „Brljevo“ Vojina Tepavčevića osim vodosnabdijevanja, problem ove mjesne zajednice jesu i divlje deponije i predlaže da se postave veliki konterjneri na izlazu iz sela pa da „Komus“ naplaćuje svoje usluge.

Načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Aleksa Zelenović je rekao da nadležne službe pripremaju Plan proljećnog čišćenja za april, a da je projekat za rješenje problema vodosnabdijevanja u zavšrnoj fazi i da se potpisivanje ugovora za kredit sa Investiciono razvojnom bankom i raspisivanje tendera očekuje do početka ljeta.
Izbori za Savete mesnih zajednica su zakazani za 27. april, a za provođenje je zadužena Lokalna izborna komisija.
17 odbornika je glasalo da se usvoji Izvještaj o radu Mjesnih zajednica u prošloj godini.

Novi Zakon o lokalnoj samoupravi nalaže izradu akata opštine, pa su odbornici usvojili predlog Odluke o izradi Statuta opštine i Poslovnika Skupštine opštine Gacko za šta je zadužena Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise.
Jednoglasno su odbornici usvojili i predloženi Program korišćenja prihoda od posebnih namena za šume u ovoj godini. Sredstva u iznosu od 94 hiljade maraka biće utrošena na sanaciju seoskih puteva na području mesnih zajednica Nadanići i Vrba.
Iz urbanističko-građevinske oblasti se na ovoj sednici našlo nekoliko tačaka, a odbornici su bezrezervno dali podršku predloženim dokumentima. Tako su usvojene Odluke o uređenju prostora i građevinskog zemljišta, o izmeni delova regulacionih planova RiTE Gacko i Kanal i niz pitanja iz domena imovinsko-pravnih osnosa.
Odbornici su polemisali o visini poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine. Prema predlogu Deska Mastilovića da stopa bude 0,15% pozicija je bila uzdržana, pa je prihvaćena stopa od 0,2% kako je definisao predlagač.
Zbog nespojivosti funkcija Zorica Supić je razrešena članstva u Upravnom odboru Turističke organizacije kao i Radenko Todorović koji je zbog zaposlenja u opštini dao ostavku na mesto člana Odbora za žalbe.
Raspisan je i konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe, a na predlog Komisije za imenovanja Radmila Grahovac će do izbora vršiti dužnost člana pomenutog odbora.
Odbornici su jednoglasno podržali imenovanje Dragana Jegdića za sekretara opštine, dok su načelnici opštinskih odeljenja ostali bez podrške opozicije.
Na mesto načelnika Odeljenja za privredu, finansije i društvene delatnosti imenovan je Dragan Papović, načelnik Odeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu je Aleksa Zelenović, na čelu Odeljenja za inspekcijske poslove je Dragica Jovović, a za načelnicu Odeljenja za opštu upravu je imenovana Zorica Supić.
Na kraju sednice je odbornik Vasilije Lažetić je postavio jedno pitanje. Zatražio je informaciju o broju nerealizovanih skupštinskih odluka u predhodnom sazivu.

IMG_1487 IMG_1486 IMG_1489 IMG_1485