Održana Peta redovna sjednica SO Gacko

Na početku 5. redovne sjednice SO-e Gacko,koja je održana u petak 28.aprila,  planirani  dnevni red od 16 tačaka  dopunjen je   Izvještajem  o provedenim izborima u Mjesnim zajednicama, na prijedlog kluba odbornika SNSD-a. Ovoj tački i dat prioritet i razmatrana je odmah nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne skupštinske sjednice.

Svih 18 prisutnih odbornika se saglasilo da se do 1. jula ove godine opreme kancelarije MZ u Avtovcu i Gacku  i predaju na upravljanje Savjetima mjesnih zajednica koji će izabrati  svoje predstavnike. Zbog nedostatka  finansijskih sredstava  da se   oforme kancelarije svih 7 mjesnih zajednica koliko ih ima u našoj opštini  dogovoreno je da kancelarije u Avtovcu i Gacku budu na raspolaganju i predstavnicima ostalih MZ do  opremanja sopstvenih kancelarijskih prostora.

Većinom glasova, tačnije sa  17 glasova „za“ i jednim „protiv“ usvojen je  Prijedlog odluke o usvajanju Prostornog plana opštine Gacko 2014 – 2034. Nosilac izrade ovog  najznačajnijeg  planskog akta za našu opštinu   je Urbis centar   iz Banjaluke  , odnosno  tim  iskusnih stručnjaka    iz različitih oblasti  – urbanizma,  planiranja, organizacije  i uređenja   prostora, projektovanja i izrade studijske dokumentacije . Treba reći da je  Prostorni plan dobio saglasnost Ministarstva za prostorno  uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Većinom glasova  odbornika,  usvojen je  i prijedlog zaključka  o utvrđivanju  Nacrta regulacionog plana  „ Lazarići 1 “  koji podrazumijeva  plan prostorne organizacije,  rješenje problematike površinskih i podzemnih voda , plan parcelacije, zaštitni  zeleni pojas  kao  i plan saobraćajne nivelacije na određenoj lokaciji-.

Ovaj prijdlog ide na javni uvid  30 dana do konačnog usvajanja.

Nakon pauze odbornici su se bavili izvještajima o radu nekoliko javnih ustanova u našoj opštini.

Najviše vremena, skoro cijeli sat, raspravljalo se o izvještaju Centra za socijalni rad koji je ocijenjen kao veoma dobar, ali i upozoravajući jer su pokazatelji koje sadrži alarmantni.  Stoga su odbornici opozicije insistirali da usvajanje izvještaja mora biti praćeno konkretnim zaključcima.

Odbornik PDP-a Milan Gutović je predložio dvije inicijative: da se riješi problem starih lica bez porodičnog staranja i da se unaprijedi pronatalitetna politika opštine.

Usvojen je zaključak da se na sljedećoj sjednici formira radna grupa  koja bi dala rješenja za realizaciju pomenutih inicijativa.

Podršku odbornika dobio je i izvještaj Informativno-kulturnog centra. Zamjerki na rad nije bilo, ali jeste na uslove u kojima se svakodnevno  realizuje program Radio Gacka. Stav je da se ovoj informativnoj kući, u što kraćem roku, moraju obezbijediti pristojne prostorije za rad.

Na petoj redovnoj sjednici usvojeni su izveštaji Kulturno sportskog centra, Turističke organizacije i Narodne biblioteke.

Usvojena je i odluka o boravišnoj taksi kao i izvještaj o utrošku sredstava po osnovu naknada od požara za prošlu godinu.

Odbornici nisu dali podršku Prijedlogu odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Naime, većina je smatrala da treba ukinuti član koji zabranjuje glasnu muziku u ugostiteljskim objektima od 23 do 6 časova jer bi to imalo negativne posljedice na djelatnost  u kojoj je zaposleno oko 150 radnika. Izvjestilac je rekao da bi ukidanje ove odredbe bilo u suprotnosti sa zakonom. Odbornici su ostali pri svom ranijem stavu i glasali protiv predloženog rješenja.

Na sjednici je razriješen član UO KSC-a Dejan Bjeloglav zbog nespojivosti funkcija, Radmila Grahovac je imenovana za novog člana Odbora za žalbe, a riješeno je i nekoliko pitanja iz domena imovinsko-pravnih poslova.

IMG_1722IMG_1721