Održana Sedamnaesta redovna sjednica SO-e Gacko

Na  sedamnaestoj redovnoj sjednici SO Gacko, održanoj 28. februara  pred odbornicima se našlo 20 tačaka dnevnog reda.

Na prijedlog odbornika Dejana Bjeloglava, koji je podržao klub odbornika SNSD i odbornik SP Desko Matilović tačka 8. Informaciju o provođenju mjera po Izvještaju komisije o stanju životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa na području opštine Gacko, skinuta je sa dnevnog reda.

Poslije usvajanja  Zapisnika  sa 16. redovne sjednice, odbornici su razmatrali Izvještaj o radu SO Gacko za proteklu godinu.Odbornici opozije Vasilije Lažetić, Siniša Šuković i Dragan Drašković  ocjenili su ovaj Izvještaj kao veoma loš, jer su,kako kažu,  sve odluke donesene samo forme radi, bez jasnog sadržaja, a efekti i kada će biti realizovane nigdje nisu pomenuti.

Glasovima pozicije ova Izvještaj je dobio zeleno svijetlo, pa se na dnevnom redu našao Izvještaj o radu Savjeta plana Skupštine opštine Gacko .Milana Babića,odbornika SNSD-a intersovalo je dokle se došlo  kada su u pitanju radovi na uređenju Trga Save Vladislavića i porte Hrama Svete Trojice, kao i regulacionog plana „Kanal“.

Načelnik Odjeljenja za civilnu zaštitu i prostorno planiranje Aleksa Zelenović  pojasnio je da će pomenuti  radovi na uređenju Centra vrijedni 33o hiljada maraka biti završeni u toku godine, a da je pitanje Regulacionog plana „Kanal“ složeno i da njegovo rješenje zavisi od investicija na višem nivou.

Poslije usvajanja ovog Izvještaja razmatrana je Informacija o sprovođenju Zaključaka  o zapošljavanju djece poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, Skupštine opštine Gacko od 25. oktobra 2018. godine.Svi odbornici bili su jedinstveni u stavu da se ovaj problem mora riješiti u najskorijem roku.

Zamjenik načelnika Radoica Antunović je rekao da shodno finansijskoj situaciji opština Gacko može zaposliti četiri radnika.

Vasilije Lažetić je istakao da su svi prijedlozi Boračke organizacije naišli na odobrenje menadžmenta R i TE Gacko, ali da s obzirom na reorganizaciju cijelog sistema trenutno na snazi obustava zapošljavnja.Odmah po okončanju ove odluke pristupiće se rješavanju  problema.

Milimirka Govedarica ,odbornica SNSD-a istakla je da je žalosno da se o ovom problemu uopšte raspravlja pored Opštine Gacko i preduzeća R i TE Gacko i navela nazive svih privrednih subjekata koji su u protekloj godini zapošljavali radnike.

Predsjednik  OBO Slobodan Ilić je rekao da bez podrške lokalne zajednice ova organzacija nebi mogla funksionisati i istakao odličnu saradnju sa preduzećem R i TE Gacko u proteklom periodu.

Ova Informacija je jednoglasno usvojena uz konstataciju da će se na svakoj narednoj sjednici informisati o tome dokle se stiglo kada je u pitanju zapošljavanje djece poginulih boraca.

Većinom glasova odbornika usvojena je i Informacija o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2018. godini.Veselin Šupić- predsjednik MZ Gacko je naglasio da predstavnici lokalne vlasti nisu imali dovoljno sluha za zahtjeve predstavnika mjesnih zajednica kada je u pitanju infrastruktura, vodosnabdijevanje, asfaltiranje ulica u gradu, uklanjanje divljih deponije, gradnja obilaznice, izmještanje zelene pijace, izgradnja Kluba penzionera i sl.

Odbornici opozicije Siniša Šuković, Dragan Drašković, Desko Mastilović, Vasilije Lažetić i Siniša Mandić koji su diskutovali  o ovoj tački dnevnog reda mišljenja su da se predstavnici Savjeta MZ moraju aktivno uključiti kada je Nacrt budžeta na javnoj raspravi kako bi određena finansijska sredsva bila planirana za projekte koje je neophodno realizovati u  pojedinim mjesnim zajednicama.

Po osnovu vodnih naknada u ovoj godini se očekuje da će se u budžet sliti 110 hiljada maraka. Odbornici su odlučili da se ova sredstva utroše za izgradnju sekundarne fekalne kanalizacije u delu ulice Solunskih dobrovoljaca, kao i za izradu projektne dokumentacije.

Kada su u pitanju naknade od šuma, gotovo 125 hiljada koliko je predviđeno da se u 2019. godini prihoduje, će se iskoristiti za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području NP Sutjeska.

Odbornici su prihvatili informaciju o stanju privrede u opštini Gacko.

Najviše diskusije u ovom delu zasedanja je izazvala tačka koja se odnosila na preduzeće Vodovod. Predložen je plan mera za prevazilaženje finansijske krize koji, između ostalog, predviđa kreditno zaduženje „Vodovoda“ od 200 hiljada maraka za koje bi garant bila opština. Time bi se izmirile dospele obaveze preduzeća. Pored kredita, odbornici su zeleno svetlo dali i za sredstva granta od 100 hiljada maraka koja bi se iskoristila za trenutnu deblokadu. Ovim zaključkom je prihvaćeno i da se otpremine radnika finansiraju iz budžeta opštine. Sredstva za tu namenu će se obezbediti nakon rebalansa. Zaključci su usvojeni jednoglasno.

Na prijedlog odbornika SNSD-a Siniše Šukovića izmijenjen je prijedlog Odluke o visini plata opštinskih funkcionera i odborničkih naknada pa će povećanja biti nešto niža u odnosu na prijedlog Komisije za budzet i finansije.

Plata načelnika biće povećana za 25 umjesto 30 %, a zamjenika načelnika i predsjednika SO za 15%, a ne 20% kako je predloženo. Inače osnovna plata funkcionera određuje se u iznosu od 3 prosječne  neto plate u prethodnoj godini zaposlenih u Opštinskoj upravi. Do usaglašavanja je došlo zato što je prosječna plata u prošloj godini povećana u odnosu na 2017.

Visina odborničke naknade će iznositi 45% od prosječne plate umjesto predloženih 50%. Na skupštini je za direktora JU Centar za socijalni rad imenovan dosadašnji  direktor Ranko Mastilović.