Održana Šesta redovna sjednica SO Gacko

 

Šesta redovna sjednica SO-e Gacko počela je juče  u 10 časova  kako je i planirano  ali je na usvajanje dnevnog reda  utrošeno nekih 30-ak minuta pošto su izmjenu redoslijeda pojedinih tačaka  tražili odbornici opozicije.  Ipak je usvojen   planirani dnevni red od 19 tačaka  a potom su prihvaćeni   Zapisnici sa 5. redovne sjednice , kao i Tematske sjednice SO-e Gacko, posvećene sportu.Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Statuta opštine Gacko.

Diskusije odbornika opozicije uslijedile su kada se na dnevnom redu našla  4. tačka –  Izvještaj o radu Načelnika  opštine i Opštinske uprave za 2016. godinu…

Uvodnu riječ je dao zamjenik načelnika Radoica Antunović  i ukazao na  kapitalne projekte   koji treba da budu realizovani u narednom periodu , prvenstveno projekat vodosnabdijevanja. Ohrabruje činjenica da je prihvaćen projekat   „Pridvorica“  koji će biti finansiran  značajnim dijelom  iz sredstava  Evropske investicione banke. Slijedi  tenderska procedura i odabir izvođača radova a u ovaj projekat, kako se moglo čuti,  biće uključene i nove vodovodne linije za stanovnike Brljeva i Fojnice.

Kada je u pitanju Sportska dvorana, prema riječima zamjenika načelnika, u toku je  izrada  projektne dokumentacije  koja je već prezentovana  ali je zbog određenih primjedbi investitora i sportskih klubova  vraćena na doradu Projektantu.

Uslijediće uskoro   i postavljanje spomenika palim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u centru grada u neposrednoj blizini zgrade Stare opštine. Već je poznat izvođač radova. Kada je u pitanju gradnja obilaznice , koja bi trebalo da se radi takođe sredstvima Evropske investicione banke, kako je objasnio Antunović, radovi će izostati  zbog nedostatka novca.

Za odbornika  sa liste SP-e  Deska Mastilovića Izvještaj je neprihvatljiv jer ne sadrži   konkretne rezultate rada kabineta načelnika i opštinskih službi.

Dragan Drašković  – odbornik DNS-a je zatražio dodatna pojašnjenja kada su u pitanju planirane kapitalne investicije.

Odbornik SNSD-a Milinko Milidrag je istakao da odbornici ove stranke neće podržati Izvještaj o radu načelnika jer ,kako je rekao,  brojne skupštinske odluke su usvojene ali nisu realizovane. Ovo mišljenje dijeli i  njegov partijski kolega  Vasilije Lažetić  koji je ustvrdio da su budžetska sredstva nenamjenski trošena kao i Siniša Šuković  koji je rekao da su Javne ustanove i preduzeća   čiji je osnivač Opština  „pred bankrotom“.

Na ovu opasku je reagovao načelnik Milan Radmilović rekavši da niko od preduzeća i ustanova čiji je  osnivač Opština nije pred bankrotom. U nezavidnom položaju je „Dom zdravlja“ Gacko  čiji je račun blokiran zbog dugovanja  od   2 miliona maraka.   Pojasnio je da  je  obaveza  Opštine Gacko  da   finasira   Službu hitne medicinske pomoći i to samo prekovremeni rad službe do 100 hiljada maraka  i taj novac je isplaćen.  Ostatak finansira Fond zdravstvene zaštite RS.

Načelnik je rekao da je budžet Opštine Gacko  stabilan i likvidan.

Poslije završne  riječi načelnika Opštine Izvještaj je usvojen sa 10 glasova  „ za“. Protiv je glasalo  9 odbornika opozicije.

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu  izazvao je takođe brojne polemike  odbornika opozicije. Načelnik za privredu, finansije i društvene  djelatnosti Dragan Papović je istakao da su prihodi u prošloj godini   planirani u iznosu od 9 miliona 952 hiljade 656 maraka  a ostvareni  1,5 procenata više odnosno   10 miliona 67 hiljada maraka. Najznačajnija stavka su poreski prihodi i  iznose 4 miliona 429 hiljada 755 maraka.

Neporeski prihodi su planirani u iznosu od 5 miliona 354 hiljade maraka a ostvareni  za procenat više  5 miliona 439 hiljada maraka.

Ukupna budžetska sredstva za 2016.godinu iznose 11 miliona 442 holjade 554 marke i uključuju i kreditno zaduženje od 1 milion 100 hiljada maraka.

Budžetski izdaci   iznose  11 miliona  134 hiljade  350 maraka a najveći dio se odnosi na rashode za  lična primanja  4 miliona  322 hiljade maraka. Ostatak čine rashodi  po osnovu korišćenja roba i usluga, finansijski troškovi, subvencije, grantovi i   doznake za socijalnu zaštitu. Budžetska rezerva iznosi  308 hiljada maraka.

Primjedbe odbornika opozicije su se odnosile  na  to da Budžet   nije  razumljiv  t.j.   tehnički   je  loše prezentovan.   Prema mišljenju odbornika Draškovića budžet je   socijalno   –   potrošački , nema razvojnu komponentu   jer 40  % budžeta   ide na primanja zaposlenih. Za  odbornika SP  Sinišu Mandića , kreditno zaduženje u iznosu od milion i 100 hiljada maraka   nije namjenski trošeno.

Nakon iscrpljenih diskusija Izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu je dobio zeleno svjetlo. Za Izvještaj je glasalo 10 odbornika  pozicije. Protiv su bili odbornici opozicije.

Potom je uslijedila polučasovna skupštinska pauza.

Drugi dio zasjedanja je počeo razmatranjem informacije o stanju zdravstvene zaštite stanovništva opštine Gacko sa finansijskim izveštajem Doma zdravlja. Odbornica i direktorica ove ustanove Vera Tepavčević je u uvodnim napomenama rekla da je Domu zdravlja blokiran račun, a da su se reprogramom koji dospijeva narednog mjeseca obavezali na isplatu 60 mjesečnih rata u iznosu od 33 hiljade maraka. Ocijenila je da se klizi ka stečaju i da ne vidi način da se taj novac obezbijedi. Istakla je da nemaju para za gorivo i lijekove, a da veliki izazov za njih predstavlja staro i bolesno stanovništvo. Vera Tepavčević je iznijela i podatak da na evidenciji imaju 153 oboljele osobe od karcinoma od čega su 22 novootkriveni slučajevi. Tranša Fonda zdravstvenog osiguranja se smanjuje, a za ovu godinu nisu potpisali ni ugovor sa RiTE Gacko.

Odbornik Milidrag je rekao da je Nadzorni odbor Elektroprivrede odbio da prihvati plan u kome bi RiTE i u ovoj godini izdvojila 130 hiljada maraka za ambulantu koja funkcioniše u krugu preduzeća sa obrazloženjem da već kroz doprinose plaćaju zdravstvenu zaštitu. Dodao je i da bi možda rebalansom ova sredstva ipak mogla biti obezbijeđena.

Načelnik opštine Milan Radmilović je istakao da, uprkos nastojanjima posljednjih godina, rješenja za ovaj problem  do sada nisu pronađena. Izlaz za Dom zdravlja vidi ili u novom kreditnom zaduženju Opštine kako bi se uplatila dugovanja ili da se rebalansom budžeta sredstva planirana za sport i kulturu usmjere na spasavanje zdravstvene ustanove.

Odbornici su nakon duge diskusije formirali petočlanu radnu grupu koja će za narednu sjednicu pripremiti informaciju o pravcu rješavanja problema.

Izveštaj o radu JP „Vodovod“ je takođe izazvao dosta pažnje, prvenstveno odbornika opozicije koji su stanje ocijenili kao alarmantno, a za dubiozu od 300 hiljada maraka i odsustvo perspektive okrivili lokalnu samoupravu koja ima 65% vlasništva.

Predsjednik SO Gacko Jovan Kovačević je,sa druge strane, istakao da su ove ocjene pretjerane i najavio da će u roku od godinu dana problemi preduzeća biti prošlost, budući da će do tada biti realizovan projekat dodatnog vodosnabdijevanja kao i unutrašnja racionalizacija sistema .

Kako bi se prevazišli problemi u Vodovodu odbornici su usvojili zaključak kojim se lokalna vlast obavezuje da ovom preduzeću povjeri radove u iznosu od 150 hiljada maraka za koje će se sredstva obezbijediti rebalansom budžeta.

Odbornici su dali zeleno svjetlo i za Izveštaj o radu JP Komus. Najavljeno je proširenje područja odvoženja smeća od Lukovica do Dobrelja budući da je preduzeće kupilo cisternu za odvoz otpada značajne zapremine. Usvojena je i Informacija o stanju poljoprivredne djelatnosti sa prijedlogom mjera za brži razvoj.

Nakon polučasovne pauze pred odbornicima se našao i Izvještaj o radu Opšte zemljoradničke zadruge Gacko  za prethodnu godinu koji je jednoglasno usvojen,a potom i Prijedlog odluke o davanju na gazdovanje stočne pijace Gacko Opštoj zemljoradničkoj zadruzi  i Informacija o zdravstvenoj zaštiti stočnog fonda  opštine Gacko koji su takođe prošli sa podrškom svih prisutnih odbornika.

Na Izvještaj o radu Boračke organizacije OO Gacko skupštinski saziv nije imao primjedbi te je jednoglasno usvojen,ali i pored toga posvetili su ovoj tački dnevnog reda više od sat vremena osvrćući se u svojim diskusijama na  stanje u ovoj oblasti ,kako u Gacku tako i cijeloj Republici Srpskoj.

Odbornik SDS-a Miroslav Vuković je ovaj Izvještaj posebno pohvalio ali i pomenuo da je i dalje na spisku  nezaposlenih lica u Gacku  četrnaestoro djece poginulih boraca te da se njihov status mora što prije riješiti.

Odbornik DNS-a Dragan Drašković smatra da je prijeko potrebno osnovati preduzeće koje bi zapošljavalo demobilisane borce i članove njihovih porodica,a koje bi dobijalo poslove na RiTE Gacko i tako riješilo pitanje egzistencije ove kategorije stanovništva.

Pred odbornicima se zatim našao Izvještaj o radu Crvenog krsta koji su takođe svi podržali a  potom i Informacija o broju nezaposlenih lica po kvalifikacionoj strukturi BIRO-a Gacko koja je bez diskusija prihvaćena.

Pred sam kraj skupštinskog zasjedanja na dnevnom redu bio je i Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog  konkursa za izbor i imenovanje Upravnih odbora Javnih ustanova,kao i Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova u Opštini Gacko,koji su jednoglasno usvojeni,kao i tačke Imovinsko-pravni odnosi i Odbornička pitanja čime je zaključeno i  6. redovno zasjedanje SO Gacko.

IMG_2327

IMG_2319