SPO-Predstavljanje kandidata za odbornike za lokalne izbore u programu Radio Gacka