Usvojen Nacrt budžeta opštine Gacko

Na 8-oj redovnoj sjednici SO Gacko koja je održana u četvrtak 30. novembra o 9 tačaka dnevnog reda raspravljalo je 18 od ukupno 19 odbornika. Dugo je trajala  rasprava o dnevnom redu ali on nije izmijenjen.

Predsjednik SO Gacko Jovan Kovačević je smatrao da se neke izmjene mogu dogovoriti u toku rasprava po određenim tačkama. Zapisnik sa prošle sjednice je usvojen bez diskusije, dok je na tačku Prijedlog Poslovnika o radu SO Gacko opozicija imala zamjerki. Tražili su da se on usvoji u formi nacrta, a tek na narednoj, nakon zajedničkog usaglašavanja u formi prijedloga.

Za njih je bio posebno sporan član Poslovnika koji se odnosi na raspodjelu sredstava za sport i kulturu. Predstavnici SNSD-a i SP smatrali su da veće ingerencije u ovoj oblasti treba da ima Skupština, a ne načelnik opštine. Odnosno da Skupština treba utvditi kriterijume i plan raspodjele sredstava po kojem će raditi načelnik opštine.

Međutim, sekretar skupštine Dragan Jegdić je predočio odbornicima i javnosti odgovor Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS u kojem se kaže da je po Zakonu o sportu  nadležni organ za raspodjelu sredstava načelnik opštine, i da je to jedini mjerodavan dokument koji skupština mora da poštuje, bez obzira na zamjerke revizije.

Opozicija je tražila i informacije o kapitalnim investicijama kao što su vodovod, obilaznica, sportska dvorana i rekonstrukcija stare opštine, ali dogovoreno je da to na narednoj skupštini bude jedna od tačaka dnevnog reda zbog važnosti svih ovih projekata.

Skupštinska većina je usvojila Prijedlog Poslovnika uz podnesene amandmane SDS-a koji se odnose na tehnička pitanja, kao što je vrijeme za diskusiju koje nije smanjeno na 5min, nego da ostaje 10.

Govoreći o izvršenju budžeta za prvih devet meseci načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović je rekao da je, u odnosu na planirani prihod od 9,7 miliona, ostvareno 7,7 miliona ili skoro 80%.

Za ovu godinu je planirana budžetska potrošnja od 12,8 miliona, a do kraja septembra je potrošeno 7,5 miliona što čini 79% budžeta.

Papović je istakao da stručne službe i menadžment opštine nisu našli rješenje za pat poziciju u kojoj se nalaze finansije u dijelu koji se tiče ličnih primanja i nagovijestio da bi moglo doći do značajnog smanjenja plata zaposlenih do kraja godine.

Poslanici opozicije su istakli da je dokument ilustracija potrošačkog budžeta i iznijeli niz zamjerki izvršnoj vlasti. Između ostalog i to što je izvršenje za kapitalne investicije samo 16%, odnosno što ništa od najavljenih infrastrukturnih projekata nije realizovano.

Izveštaj je usvojen glasovima odbornika skupštinske većine.

Glasovima skupštinske većine  usvojen je i Nacrt  rebalansa budžeta opštine Gacko za 2017. god u iznosu od 13.337.847, 000 KM. Budžetom opštine je bilo predviđeno 12.812.800,000 KM. Kako je rekao načelnik  za privredu , finansije i društvene  djelatnosti Dragan Papović prihodi su planirani u iznosu od 10.159.300,000KM,  što je 4,6% više od plana budžeta  za ovu godinu. Riječ je o povećanju prihoda od indirektnih poreza  kao i povećanje prihoda od tzv. „rudarske rente“.

Nacrtom rebalansa budžeta su povećani i neporeski prihodi , po osnovu povećanja prihoda od naknada po raznim osnovama i iznose 5.743.330,000 KM.

Kada su rashodi u pitanju, Nacrtom rebalansa budžeta su povećani za 9,17 % i iznose 8.673.560,000 KM. Najznačajnije stavke  predstavljaju tekući rashodi koji su  povećani za 9,05 %, kao i rashodi za lična primanja  koji su Nacrtom rebalansa povećani za 8,85 %. Za odbornike opozicije ovakav Nacrt rebalansa je  posljedica loše planiranog budžeta i kao takav je neprihvatljiv.

Nacrtom budžeta za 2018. godinu  ukupno planirana budžetska  sredstva iznose 12.199.792,000 KM.  Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 9.894.900,000 KM, odnosno 1,94 % više  u odnosu na budžet iz  ove godine. U strukturi poreskih prihoda  najznačajniji su indirektni porrezi,  planirani su na nivou prošlogodišnjih  i iznose 3 miliona maraka.

Neporeski prihodi su planirani u iznosu 5.469.000,000 KM ili 2,99 % više u odnosu na 2017. godinu. Najznačajniju   stavku predstavljaju prihodi  od naknada za korišćenje  prirodnih resursa u svrhu  proizvodnje električne energije.Raspodjela suficita iz ranijeg perioda iznosi 2 miliona 112 hiljada maraka i odnosi se na kreditno zaduženje. Sredstva predviđena  za kapitalne investicije u narednoj godini iznose 2 miliona 727 hiljada maraka.

Odbornici opozicije su mišljenja da je Nacrt budžeta za 2018. nerealno planiran posebno kada je u pitanju  „rudarska renta“ jer je za narednu godinu planiran kapitalni remont TE Gacko, pa je logično da će proizvodnja  biti smanjena,   a samim tim će naknada biti  manja za oko milion maraka. Za odbornike opozicije budžet  je socijalno-potrošački i nema razvoju komponentu. Nacrt   budžeta za 2018. godinu usvojen je glasovima skupštinske većine, odbornici opozicije su glasali „protiv“.

Odbornici su jednoglasno usvojili Odluku o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od opšteg interesa  za opštinu Gacko kao i  Plan utroška sredstava  po osnovu naknade od požara  za 2018. godinu.

Zeleno svjetlo odbornici su jednoglasno dali i  Programu  razvoja sporta opštine Gacko  za period 2018 – 2022. godine. Odbornici opozicije su, istina, imali primjedbu na način raspodjele  sredstava u okviru pojedinih klubova.