Završeno jesenje pošumljavanje

U akciji proljećnog pošumljavanja radnici Šumske uprave Gacko su pošumili  13.6 hektara goleti i 2.6 hektara izdanačkih šuma i zasadili ukupno 3 600 sadnica smrče.

U jesenjoj sadnji  pošumljena je golet površine 9.6 hektara uz asfaltni put ka selu Ljeskov Dub gdje je zasadjeno 24 000 sadnica crnog i bijelog bora – saznali smo od Zorana Jovanovića – šefa Šumske uprave Gacko. Zadovoljan je činjenicom da je tokom ove godine u prostoj i proširenoj reprodukciji pošumljeno 28.53 hektara  i zasađeno 66 000 sadnica.

Sadni materijal je dobrog kvaliteta, posebno sadnice smrče i nabavljen je iz rasadnika ŠG  „Botin“ Nevesinje.