Gradi se dalekovod Gacko-Nevesinje

Radovi na 110 kV dalekovodu Gacko-Nevesinje teku planiranom dinamikom, a završetak se očekuje do juna 2019. godine rekao je za Radio Gacko Veso Milićević vođa tima za izgradnju u Elektroprenosu BiH.

Prema Milićevim rečima radi se o složenom objektu čija je ukupna dužina trase 40 km, a koji će omogućiti dvostrano napajanje za opštine Gacko i Nevesinje. Time će biti rešen decenijski problem stanovnika ovih opština koje su ostajale bez struje prilikom radova ili havarija.

Projekat koji „Elektroprenos“ finansira iz vlastitih sredstava koštaće 6,4 miliona maraka, a sa porezima i troškovima eksproprijacije izaći će na oko 10 miliona. Milićević je podsetio na investicije koje su urađene tokom prošle godine na području Hercegovine, a koje će obezbediti kvalitetnije snabdevanje električnom energijom. Pre svega na izgradnju trafo-stanica u Nevesinju i Bileći i postrojenja u Trebinju u šta je uloženo oko 18 miliona maraka.

Izvođač radova na dalekovodu je konzorcijum koji čine Elnos Banja Luka, Ars inženjering i Kaldera.

Opširnije u tonskom prilogu: