Knjige su u modi

Tragajući za podacima otkrivamo da je u Gatačkom srezu tridesetih godina prošlog veka bilo 67,5%nepismenih i 32,5% pismenih.

U srezu je te školske 1930/31 godine bilo 7 narodnih biblioteka i čitaonica, od toga u Gacku dve, u Avtovcu četiri i jedna u Vrbi. U proseku, na oko 2 hiljade stanovnika je dolazila jedna biblioteka.

Tada je biblioteka u Avtovcu imala 111 svezaka, a godišnje su uspevali da dobiju od 20 do 30 novih naslova. U srezu je osnivanje biblioteka započelo 1922. godine, ali su ubrzo prestajale da rade. Razlog dobro poznat i danas-nedostatak materijalnih sredstava.

Narodna biblioteka u Gacku postoji od decembra 1957.,  pa je  ovo jubilarna godina u kojoj se slavi šest decenija postojanja institucije kulture. U poslednjih pet godina na njenom čelu je Milica Lažetić. Razlog više da otkrijemo šta to danas nude čitaocima i čime nastoje da ih privuku..