Maratonsko zasjedanje gatačkog parlamenta

20- oj  redovnoj   sjednici  SO-e Gacko , održanoj juče,   prisustvovalo je 18 od ukupno 19 odbornika a dnevni red je imao 17 tačaka.

Po usvajanju dnevnog reda i Zapisnika sa prethodne, 19. sjednice opštinskog parlamenta, lavinu  reakcija odbornika opozicije izazvala je tačka 2. Plan kapitalnih ulaganja za 2019.god. Oni su ovaj dokument ocijenili neozbiljnim i nepotpunim, a najveća zamjerka se odnosila na vrijeme usvajanja Plana rekavši da  se na dnevnom redu  našao   sa zakašnjenjem i na kraju građevinske sezone kada je nerealno očekivati da će pomenute kapitalne investicije biti  realizovane.

Inače , Plan kapitalnih ulaganja za 2019. godinu  sadrži , između ostalog, izgradnju sportske dvorane, izgradnju parkinga u Vidovdanskoj ulici, uređenje Trga Save Vladislavića i užeg centra grada, rekonstrukciju ulica Mitropolita Petra Zimonjića, Alakse Šantića i Milorada Popovića, sanaciju i održavanje lokalnih puteva, izgradnju sekundarne kanalizacione mreže u ul. Solunskih dobrovoljaca i sl. Za ovu namjenu je planirano ukupno 2 miliona 518 hiljada maraka, od čega  kreditno zaduženje iznosi 1 580 000 maraka a ostalih  938 000   maraka će biti obezbijeđen iz opštinskog budžeta.

Nakon dodatnih objašnjenja načelnika  Odjeljnja za prostorno planiranje Alekse Zelenovića i načelnika za finasije opštine Gacko Dragana Papovića,  Plan kapitalnih investicija za 2019. god je usvojen sa 10 glasova odbornika pozicije. Protiv je bilo svih 8 opozicionih odbornika.

Glasovima skupštinske većine usvojena je i treća tačka dnevnog reda Izvještaj o realizaciji  programa  uređenja  gradskog  građevinskog zemljišta za 2018. godinu. Od ukupno četrnaest projekata koje je trebalo realizovati u prošloj godini, po pitanju uređenja gradskog građevinskog zemljišta, realizovano je pet. Ono što nije realizovano u prethodnoj godini predviđeno je da se uradi Planom za 2019. godinu. Odbornike opozicije je zanimalo kada će biti završena tzv. zgrada stare opštine i zašto se u Programu uređenja  gradskog građevinskog zemljišta za 2019. god. ne nalazi izmještanje zelene pijace na drugu lokaciju.

Uslijedila je potom polučasovna skupštinska pauza nakon čega je zeleno svjetlo dobila četvrta tačka dnevnog reda Izvještaj o uređenju gradskog građevinskog zemljišta za 2019.

Kao peta tačka dnevnog reda pred gatačkim odbornicima našao se Izvještaj o radu JP „Vodovod“ A.D. Gacko za 2018.godinu sa Prijedlogom mjera  koji je nakon dvočasovne rasprave  i diskusija o teškom finansijskom stanju u ovom preduzeću ipak usvojen sa 10 glasova  za , 6 protiv  i 2  uzdržana.

Izvještaj JP  „Komus“ A.D.Gacko za 2018. godine sa Prijedlogom mjera takođe je dobio podršku vladajuće pozicije ,dok su odbornici opozicije glasali protiv ali su dali punu podršku aktuelnoj direktorici ovog preduzeća Dragani Rudan.

Sedma tačka -Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu zbog nepotpunog materijala je povučena sa dnevnog reda.

Načelnik privrede, finansija i društvene djelatnosti Dragan Papović u okviru Izvještaja o izvršenju budžeta i utrošku sredstava za prvu polovinu godine je rekao da su prihodi i rashodi skoro u balansu. Ukupni prihodi iznose 10 miliona 104 hiljade 500 KM, ostvareni su za prvih 6 mjeseci u iznosu od 5 miliona 104 hiljade 275, dakle prihodi su ostvareni za nešto više od pola procenta od planiranih.

Rashodi su realizovani u iznosu od 4 miliona 283 hiljade 477KM što je 50,90 % u odnosu na plan. Opozicija je opet imala primjedbu da je budzet većinom potrošački  i da nema kapitalnih ulaganja. Usvojen je sa 10 glasova ZA i 8 PROTIV.

Identičnu podršku dobio je i Nacrt rebalansa budzeta za 2019.godinu. Na osnovu rebalansa ukupni prihodi iznosili bi 10 miliona i 573 hiljade što iznosi povećanje od 4,64% u odnosu na plan. Prema rebalansu budzet će biti 12 miliona 855 hiljada 90KM, a planirano je 12 miliona 100 hiljada i 990 KM. Načelnik Papović tvrdi da je Nacrt rebalansa realno planiran i najavio javnu raspravu za petak 11.oktobar u 10h u sali SO Gacko.

Suficit iznosi milion i 827 hiljada i 490 maraka (kreditna sredstva), a više od polovine iznosa planirano je za izgradnju sportske dvorane, rekao je Papović. On je dodao da je ministarstvo dalo preporuku da se smanji rashodovna strana po osnovu korišćenja roba i usluga, a kako bi budzet izdržao povećanje po osnovu ličnih primanja od 4,53%. Povećanje je obrazložio zapošljavanjem djece poginulih boraca u junu.

Odbornik DEMOS-a Dragan Drašković je izrazio sumnju da će plan kapitalnih investicija biti ispoštovan kao i redovne isplate ličnih primanja. Papović je rekao da će svi budzetski korisnici dobiti isti broj plata i toplih obroka, dok je regres isplaćen.

Jednoglasno su podržani i Izvještaj o radu Javne ustanove „Dječiji vrtić“ kao i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu. Direktorica Jelena Gutović je naglasila da postoji tendencija rasta zainteresovanih za boravak djece u vrtiću i da je u toku izrada Projekta proširenja objekta ove ustanove u saradnji sa opštinom. Trenutno vrtić pohađa 160 mališana.

Odbornici su prihvatili i Informacije o stanju u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja ističući da je evidentno smanjenje broja učenika. Prihvaćene su i Informacije o stanju u oblasti javnog prevoza, kao i o stanju bezbjednosti u opštini Gacko koje je komandir PS Gacko Danilo Mrković ocijenio zadovoljavajućim.

Riješeno je i jedno pitanje iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Time je sjednica, koja je trajala gotovo 10 sati, završena.