Maturanti odustali od ekskurzije u Španiji

Planirana naučno-nastavna ekskurzija za maturante Srednjoškolskog centra „Pero Slijepčević“, čija je krajnja odrednica bila Španija otkazana je zbog bezbjednosnih razloga, saznali smo od direktora škole Aleksandra Purovića. Odluku je jednoglasno donijelo nastavničko vijeće i menadžment škole. U saradnji sa nadležnim Ministarstvom i agencijom za organizovanje putovanja u toku je razmatranje nove destinacije, koja uključuje obilazak Budimpešte, Praga i Beča.

Istovremeno Odlukom nastavničkog vijeća i direktora krenulo se u akciju da se školi u potpunosti vrati izgled vaspitno-obrazovne ustanove. Svi učenici koji budu konzumirali cigarete u okviru zgrade škole biće najstrožije kažnjeni. Prva mjera je opomena pred isključenje, poslije koje slijedi isključenje iz škole.Svi srednjoškolci moraju dolaziti na nastavu pristojno odjeveni,uredne kose i brade,bez pocjepanih farmerki i majica sa pogrdnim sadržajima.

Opširnije u tonskom prilogu: