Maturanti protiv nasilja u porodici

Nasilje u porodici je problem koji su učenici završnog razreda gimnazije SŠC Pero Slijepčević prepoznali kao društvenu temu na koju treba skrenuti pažnju.

U okviru predmeta Demokratija uradili su četiri panoa na kojima su vizuelno predstavili problematiku, od mogućih rešenja izdvojili jedno koje je po njima najefilasnije i napravili plan akcije.

Sa ovim mladim ljudima smo pričali o projektu i društvenom problemu koji smo nasledili, ali, kako analize pokazuju, koji ćemo i predati pokoljenjima koja dolaze.

IMG_1685 IMG_1688

IMG_1689 IMG_1693