Održana skupština SK „Mladost“

U srijedu 15.marta održana je Izborna skupština SK Mladost, na kojoj je između ostalog proširen sastav Upravnog odbora kluba i promijenjeno članstvo Nadzornog odbora. Sjednici su prisustvovala 23 delegata, a o detaljima i zaključcima sa skupštine razgovarali smo sa sekretarom kluba Jelicom Vuković.

IMG_20170315_121637