Ostvarena proizvodnja u RiTE Gacko manja od planirane

Termoelektrana Gacko je u mjesecu novembru bila na mreži 683 sata i proizvela 140,81 GWh električne energije sa prosječnom snagom na pragu Termoelektrane od 206,16 MW.
Za proizvedenu energiju potrošeno je 229 hiljada I 826 tona lignita, znatno niže kalorične vrijednosti od planirane i 55 tona mazuta. Ostvarena proizvodnja je manja od planirane za 11,19 GWh, potvrdio je za Radio Gacko izvršni direktor za proizvodnju električne energije I razvoj Termoelektrane Borivoje Vujičić.

Uzrok za neostvarenje plana je neplanski zastoj koji je trajao 37 sati, što je izazvalo pucanje cijevi na kotlovskom postrojenju(sekundarni dio pregrijačkog cijevnog sistema). Pored toga urađeno je mehaničko čišćenje konvektivnih dijelova kotlovskog postrojenja od naslaga pepela.

Od početka godine Termoelektrana je proizvela 1350,40 GWh el. energije, što je 98.10 % od plana.
Rad bloka je stabilan i nema tehničkih nedostataka. Tehnološki problemi su u procesu sagorijevanja niskokaloričnog goriva, koji izazivaju smanjenu predaju toplote radnom fluidu i poremećaj parametara u odnosu na projektovane. Kao posljedica je smanjena produkcija primarne pare a samim tim i niska snaga na pragu Termoelektrane, naglašava Vujičić i dodaje da se na deponiji nalazi oko 144 hiljade 322 tone lignita, dok se u spremnicima nalazi 310 tona mazuta.