Prirodni priraštaj i dalje u minusu

Natalitet u Gacku i u 2016-toj godini gubi bitku u odnosu na mortalitet pokazuju podaci koje smo dobili od relevantnih opštinskih službi.

U godini iza nas, prema evidenciji Doma zdravlja, u opštini Gacko je rođeno 77 beba, dok je u knjigu umrlih upisano 94 lica.

Iako se broj venčanja nije menjao u odnosu na predhodnu godinu, pa je kao i 2015-te 36 parova u opštini Gacko stalo na ludi kamen, taj broj, ipak, ne uliva nadu da će u skorije vreme doći do demografske regeneracije.

U gradskoj matičnoj službi obavljeno je 25 venčanja, u matičnom uredu u Avtovcu 11, dok u Fojnici, ni u prošloj godini, nije bilo venčanja.

Od 94 umrla lica u 2016-toj, u matične knjige umrlih u Fojnici je upisano 5, u Avtovcu 20, dok je u matičnom uredu u Gacku upisano 45 imena. 24 lica su umrla u zdravstvenim ustanovama u RS i Srbiji.

Ovi neveseli podaci i u godini iza nas pokazuju da Gacko prati ostatak okruženja u kome su već decenijama sahrane češće od venčanja i krštenja.