Rad TE stabilan,plan ispunjen sa 94,5%

Termoelektrana Gacko je u mjesecu julu proizvela 137  584  ooo  kwh  električne energije na pragu ,čime je plan ostvaren sa 94,5%,potvrdio je za naš radio Branko Govedarica,rukovodilac radne jedinice Termoelektrana.

Do neispunjenja plana došlo je uslijed  dva neplanska zastoja i to ispada sa mreže i curenja na kotlu,kaže Govedarica.

Na deponiji trenutno ima oko 70 hiljada tona uglja i rad postrojenja je stabilan.