Regresirani dizel za poljoprivrednike

Odjeljenju za poljoprivredu opštine Gacko  stigao je ažuriran spisak  poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na regresirano dizel za proljećne i jesenje radove.  U našoj opštini ovo pravo je ostvarilo 370 poljoprivrednika.

Riječ je o poljoprivrednim proizvođaćima koji su do 15. maja   obnovili registraciju gazdinstava u APIF-u. Inače, u opštini Gacko je registrovano ukupno 594 poljoprivredna gazdinstva ali  nisu svi  obnovili registraciju u predviđenom roku.

Poljoprivrednicima   je ove godine Ministarstvo obezbijedilo 100 litara dizela po hektaru za obradive površine – njive, bašte i voćnjake i 30 litara po hektaru za livade. Cijena goriva je umanjena za 60 pfeninga po litru u odnosu na maloprodajnu a može se preuzeti na pumpi „Nestropetrola“ .