Vakcina samo u slučaju zvanične potvrde bolesti

“Opština Gacko se nalazi u ugroženom graničnom području, jer se u  Crnoj Gori  pojavila bolest  “ kvrgave kože”  krava i mi smo odlučili da donesemo odluku o formiranju  Zajedničkog  centra za kontrolu bolesti i razgovaramo sa svima koji mogu biti uključeni u rješavanje  problema,   ako se ona pojavi”  –  rekao je Ljubomir Kalaba ,  direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH na jučerašnjem radnom sastanku u kabinetu predsjednika opštine Gacko.

Kalaba je naglasio da  je  ova bolest do prije tri godine egzistirala   u Africi    a potom se pojavila u Grčkoj i Bugarskoj,   od prošle godine zabilježena je i u Srbiji i Crnoj Gori.

Vakcina za ovu bolest se proizvodi u Južnoj Africi.   U Evropi,  pa samim tim u BiH, nije registrovana.Kalaba naglašava da se Odluka o vakcinaciji može donjeti samo ukoliko se bolest pojavi,a donosi je Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.On  je na jučerašnjem sastanku bio izričit da nikakve samostalne vakcinacije nisu dozvoljene i da će svi koji nelegalno budu unosili vakcinu biti strogo sankcionisani.

U slučaju donošenja odluke o vakcinaciji kod pojave prvog slučaja  Kancelarija za veterinarstvo BiH će donjeti odluku o interventnom uvozu vakcine .Određene količine su već obezbjedjene  i nalaze se u Banci vakcina Evrope i u BiH mogu stići u roku od tri dana.

Kalaba je podsjetio da je za sve zemlje u kojima se pojavila bolest kvrgave kože  krava donoseno Uputstvo o zabrani uvoza živih životinja i proizvoda od goveda.Takođe se daje preporuka da se preko granice čak ni u ručnom prtljagu ne prenose goveđe meso, mlijeko ,  sirevi i ostali proizvodi .

Jučerašnjem sastanku prisustvovali su predstavnici nadležnih opštinskih službi ,Granične policije policije,  Uprave za indirektno oporezivanje, te doktori veterine iz Gacka.