Zajednička vježba vatrogasaca RiTE i Opštine

U utorak 24. oktobra u prostoru RiTE održana je taktična vježba pod nazivom „Gašenje požara na skladištu ulja i maziva“ u organizaciji Preduzetne vatrogasne jedinice RiTE. U vježbi je učestvovala i Profesionalna vatrogasna jedinica Opštine Gacko.

Ovo nije prvi put da ove dvije vatrogasne jedinice zajedno učestvuju u vježbi, ali jeste jedina u protekle dvije godine. Dok vatrogasne jedinice imaju redovne vježbe, ovakve zajedničke rjeđe se organizuju rekli su nam u Preduzetnoj vatrogasnoj jedinici.

U pripremi simulacije požara  i samoj vježbi učestvovalo je 20 ljudi, od toga 14 vatrogasaca, 10 iz RiTE i 4 iz Profesionalne VJ Gacko, kao i ekipa Hitne pomoći.

Vježba se sastojala iz sledećih aktivnosti: evakuacija povrijeđene osobe iz požarom ugroženog područja, gašenje požara pjenom i vodom i sadejstvo Profesionalne vatrogasne i Preduzetne vatrogasne jedinice, ekipe Hitne pomoći i službe fizičko-tehničke zaštite na kapijama preduzeća.