Završena revizija korisnika dječijeg dodatka

Broj korisnika  dječijeg dodatka u Gacku  poslije završene revizije na nivou  je prošlogodišnjeg, potvrdila nam je Rada Bjeković, referent za dječiju zaštitu u Centru za socijalni rad u Gacku.

Potrebnu dokumentaciju obnovilo je 48, dok je prije revezije dječiji dodatak primalo 60 korisnika. Korisnici revizijom nisu izgubili pravo već zbog starosne granice od 15 godina.

Dječiji dodatak  za drugo i četvrto dijete u RS je  35 KM mjesečno, za treće dijete 70 KM, a za osjetljivu kategoriju  djece 90 KM mjesečno, ako katastarski prihod ne prelazi 1,80 KM.

Cenzus za ostvarivanje prava na dječiji dodatak za drugo dijete je da prihod u posljednjih pola godine ne prelazi 81 KM po članu domaćinstva, za treće dijete 85  i za četvrto dijete 93 KM.

Za poljoprivredna domaćinstva uslov je da ne ostvaruju katastarski prihod veći od 6,30 KM.

Da bi ostvarili pravo na dječiji dodatak roditelji ne smiju imati automobil ili registrovanu radnu mašinu čija kataloška vrijednost prelazi 5.000 KM.

Pravo na dječiji dodatak takođe nemaju prvorođena djeca, te svako peto i naredno dijete, osim u slučaju da je četvrto dijete u porodici punoljetno. Sva djeca sa posebnim potrebama do navršene 19. godine  imaju pravo na pomenuti dodatak , a ako se redovno školuju do završetka istog. Korisnici dodatka su i djeca pod starateljstvom te djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć.