Gatačka „Prosvjeta“ na Sajmu knjige u Beogradu

  1. Međunarodni sajam knjige u Beograd ove godine je okupio  više od 1000 izlagača iz cijelog svijeta. Na štandu Republike Srpske učestvovala su 42 izlagača a svoja izdanja je pradstavila i „Prosvjeta“ OO Gacko.

Prema riječima Radomira Vučkovića – predsjednika gatačke „Prosvjete“ predstavljen  je Zbornik radova sa 18. Naučnog skupa istoričara na temu „Pisci srpske istorije“, zatim časopis za književnost i kulturu „Nova zora“, kao i „Srpski sokoli u Americi“  te „ Srpski rječnik stranih riječi i izraza u fizičkoj kulturi“ autora prof. dr Petra Pavlovića.

Posebnu zahvalnost na odličnoj organizaciji promocije „Prosvjetinih“ izdanja duguju Mladenu Cicoviću, direktoru Kancelarije Republike Srpske u Beogradu.

I ove godine je održan  Savjet  „Ćorovićevih susreta“ a predsjedavao je prof. dr  Vojislav Maksimović.

Na prijedlog doc.dr Drage Mastilovića   definisana je tema za dvadeseti Naučni skup istoričara koji će se održati u septembru naredne godine –„ Godina 1918.  u srpskoj istoriji i istoriografiji“.

Tema Okruglog stola u Bileći, naredne godine će biti „Književnik Dobrilo Nedić“.