Prinosi sijena znatno manji

Kosidba je u jeku a prinosi sijena su znatno slabiji u odnosu na prošlu godinu. Kontrolni asistent Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Područna jedinica Trebinje, Darko Marković nam je potvrdio da je trava slabije rodila za trećinu u poređenju sa 2016-om godinom.

Cijena sijena uvijek zavisi od prinosa tako da će ove godine sigurno biti veća. Prošle godine je iznosila je 3 KM po bali sijena, a prema prvim informacijama od poljoprivrednika koje su nam potvrdili u Zemljoradničkoj zadruzi cijene već idu do 5 KM.

Marković kaže da su prinosi na vještačkim livadama na prošlogodišnjem nivou. On ističe da se mnogo više sade ozime žitarice, za dvije trećine više od proljetnjih jarih, što na godišnjem nivou iznosi više od 50 hektara zasađenih oranica ozimim žitaricama. Iskustvo je pokazalo i da su prinosi jarih žitarica lošiji.

Kada je stočni fond u pitanju podaci pokazuju da proteklih nekoliko godina nema većih promjena, dok je proizvodnja mlijeka u porastu. U Zemljoradničkoj zadruzi saznajemo da u našoj opštini ima do 4000 grla goveda i oko 16 000 sitne stoke, odnosno ovaca. Prošle godine u našoj opštini otkupljeno je više od 2 miliona litara mlijeka.

Slika na terenu na određenim područjima je još lošija, kod pojedinih poljoprivrednika prinosi su prepolovljeni. To nam je potvrdio Dragan Šuković, jedan od mlađih gatačkih stočara čiji se stočni fond iz godine u godinu uvećava.